Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Etkili Öğretmenlik İçin Oyun-Drama ve Tiyatro Teknikleri

Bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve sinerji yaratan oyun-drama ve tiyatro çalışmaları günümüzde öğrenci merkezli eğitim sisteminin vazgeçilmez öğelerinden biri haline gelmiştir. Yaparak ve yaşayarak eğitim tekniklerini bilmek, mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen her öğretmen için gereklidir. 

BÜYEM'den 24 saatlik "katılım belgesi" ile sertifikalandırılan atölye çalışması okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ders veren öğretmenlere yönelik tasarlanmıştır. Atölye çalışmalarına katılabilecek öğretmenler aşağıdaki şekildedir:

 • Okul Öncesi Sınıf Öğretmenleri
 • İlkokul Sınıf Öğretmenleri
 • İngilizce Öğretmenleri
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Uzmanları
 • Branş Öğretmenleri (Müzik, Resim, Beden Eğitimi vs.)
 • Ortaokul ve Lise Branş Öğretmenleri

Atölye çalışması Milli Eğitim Bakanlığı onaylı temel drama kursu baz alınarak hazırlanmıştır. Atölye çalışma konuları şu şekildedir:

 1. Oyun kuramları
 2. Çocuk gelişimi ve yaş grubu gelişim özeliklerine göre oyun türleri
 3. Eğitim amaçlı kullanılması yararlı çocuk oyunları
 4. Dramanın kullanım alanları ve işlevleri
 5. Tanışma oyunları
 6. Ice-breakers (buz kırıcı oyunlar)
 7. Warm-up egzersizleri (ısınma ve hareket egzersizleri)
 8. Dikkat ve konsantrasyon egzersizleri
 9. Doğaçlamalar ve spontenlik
 10. Dil gelişimini destekleyen tiyatro ve drama oyunları
 11. Çocuklarla yapılan yılsonu gösterileri için modern yaklaşımlar
 12. Kendini etkili ifade etmek için sunum yapma yöntemleri
 13. Müzik ve hareket
 14. Ses-nefes teknikleri
 15. Beden dili

Eğitim 29 Kasım 2017 - 17 Ocak 2018 tarihleri arasında Çarşamba günleri 18:30-21:30 saatleri arasıdan BÜYEM Merkez Binasinda verilecektir.