Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Etkili Çevrimiçi Fen Eğitimi

Tüm dünyada etkisi görülen COVID-19 Pandemisi sürecinde Mart 2020 itibariyle başlayan acil uzaktan öğretim çoğu öğretmenin ilk kez deneyimlediği bir süreç olmuştur. Pek çok öğretmen teknik alt yapı ile ilgili olarak sorun yaşanmasa da öğrenme ortamının etkili hale getirilmesi anlamında desteklenmeye ihtiyaç duymuştur. Yüz yüze eğitime göre birçok farklılığı olan acil uzaktan öğretim sürecinde desteklenme ihtiyacı hisseden öğretmenlerin başında da fen bilimleri öğretmenlerinin geldiği söylenebilir. Çünkü yüz yüze öğretimde sınıf ortamında veya laboratuvarda yapmaya alışkın oldukları öğretimi çevrimiçi hale getirerek uzaktan öğretimle yürütmelerinin zorlayıcı olduğu görülmüştür.
COVID-19 süreci çevrimiçi eğitim uygulamalarına duyulan ihtiyacın artacağını ortaya koymaktadır. Acil uzak öğretim sürecinde çevrimiçi eğitim uygulamaları önceleri zorunlu olarak kullanılmış olsa da pandemi süreci sonrasında fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitim becerilerini geliştirerek etkili çevrimiçi fen bilimleri dersi yürütecek hale gelmeleri önem taşımaktadır.
Bu eğitimin amacı fen bilimleri öğretmenlerinin etkili çevrimiçi fen dersi tasarlamaları ve yürütmeleri konusunda onlara destek sağlamaktır.
.