Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Endüstri 4.0 Öğrenici Gelişim Programı

Bu program ile hem dijital dönüşümün daha iyi anlaşılması sağlanacak hem de nerden başlanacağı pek kestirilemeyen öğrenme yolculuğuna adım atılacaktır. Her katılımcı ilgi duyduğu alanda, kendisinde geliştirmesi gereken alanları bilerek, kendi öğrenme yöntemlerini seçerek ilerlemeye devam edecektir.

ReSkills Training olarak geliştirdiğimiz Öğrenici Gelişim Programı, Endüstri 4.0 dediğimiz dönüşümün bir parçası olarak bireylerin geliştirmeleri gereken yetkinlikleri farkında olmaları ve yetkinlik temelli bireysel gelişim yol haritası belirlemelerini sağlamaktır. Farklı atölye çalışmalar ile de bu yol haritasını hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenici Gelişim Programı 2 modülden oluşmaktadır.

 

Modül 1: Endüstri 4.0 ve Eğitim 4.0 :

 

Endüstri 4.0, sanayide teknolojik olarak otomasyon sistemlerinin hayata geçirilmesi ile birlikte veri alışverişlerinin siber fiziksel sistemler üzerinden gerçekleşmeye başlaması ve toplumsal değişimleri ile birlikte işgücünün yeniden tanımlamasına varan bir süreçtir.

 

Endüstri 4.0’ın hayatımıza getirdiği değişiklikler devrim mi yoksa evrim mi tartışması süre giderken konuşulması gereken en önemli konu öğrenme anlayışı olmakta ve günümüzde buna Eğitim 4.0 denilmektedir. Bu eğitim anlayışı gerçek zamanlı (real-time) olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hayata geçirmektedir.

 

İlk modülde katılımcılara Endüstri 4.0’ın kısa tarihçesi, bileşenleri, Türkiye’nin Endüstri 4.0 Yol haritası gibi temel bilgiler aktarılacaktır. Endüstri 4.0’ı oluşturan bileşenlerin teknolojik altyapısını anlamak ve farketmek dijitalleşme sürecini daha iyi anlayabilmek için teknolojiler hakkında bilgiler verilecektir. Teorik olarak yaşam boyu eğitim, yaşam boyu öğrenme, reskilling, upskilling, değişen meslekler, geleceğin işleri ve araştırma raporları katılımcılarla paylaşılacak ve tartışma ortamları yaratılarak görüş alış verişi yapılacaktır.

 

Modül 2: Atölye Çalışmaları :

 

Endüstri 4.0’ın özellikle öne çıkardığı Teknik, Metadolojik, Sosyal ve Kişisel Yetkinlikler başlıklarının her birinden seçilen birer yetkinlik kazandırılması amacı ile atölyeler planlanmıştır. Girişimci Düşünce, Medya, Liderlik, Öğrenme Motivasyonu konularında atölyeler gerçekleştirilerek katılımcıların kişisel öğrenme yol haritası oluşturmalarına destek sağlanacaktır.