Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 21/12/2020
SÜRE 30 Saat
YER Online Eğitim
Fiyat 2750 TL

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

İÇERİK:

Öğrenme ve Öğretmenin Temelleri

Bu modülde katılımcılar öğrenme ve öğretmeyle ilgili temel kuramlar konusunda bilgilendirilecektir. Çeşitli etkinliklerle kendi öğrenme tarzlarını ve iletişim profillerini tanıyacaklardır.

 • Yetişkin kimdir ve nasıl öğrenir?
 • Tercih ettiğiniz öğrenme tarzı
 • Öğrenmeyi anlamak sunumu
 • Motivasyon: Beklenti - Değer kuramı

 

Grup Dinamikleri ve Güç Dengesi 

 • İnsanları anlamak sunum ve tartışma
 • İç ve dış kimlik
 • Kendinizi tanıma - iletişim profiliniz
 • İletişim, ilişki yönetimi, grup dinamikleri
 • Eğitimde güç dengesi

İhtiyaç Analizi 

Bu modülde, verilecek olan eğitimlerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak ihtiyaçların belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar ve yöntemler üzerinde durulacaktır. Katılımcılar, ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılabilecek materyaller geliştireceklerdir.

 • İhtiyaç belirleme yaklaşımları
 • İhtiyaç türleri
 • İhtiyaç analizi süreçleri
 • Veri toplama teknikleri ve araçları
  • Delphi tekniği
  • Progel (Dacum) tekniği
  • Mülakat (Görüşme)
  • Kaynak tarama
  • Anketler

Öğretimi Tasarlamak 

Bu modülde, verilecek olan eğitimlerin nasıl tasarlanacağını öğreneceklerdir. Katılımcılar, kendi konularında bir eğitim tasarlayacaklardır.

 • Bloom Sınıflandırması
 • Öğretim ortamı planlaması
 • Araç, gereçler ve materyaller
 • Öğrenme hedeflerini belirleme
 • Öğretim tekniklerini, etkinliklerini ve içeriğini seçme ve sıralama

 

Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Tasarlama 

Bu modülde katılımcılar yüz yüze eğitimlerin çevrimiçi ortama uyarlanması konusundaki temel ilkeleri ve uygulamaları tanıyacaklardır.

 • Online eğitim avantajları, dezavantajları ve geleneksel eğitimden farklılıkları
 • Senkron Eğitim
 • Webinar veya online derslerde ne gibi stratejiler izlenlenmeli?
 • Hangi yaklaşımlar ile içerik aktarılmalı?
 • Hangi tarz aktiviteler online derslerde daha uygundur?
 • Asenkron Eğitim
 • Moodle veya benzeri platformlar üzerinde hangi tarz içerikler ile nasıl bir yapıda ders materyalleri hazırlanmalı?
 •  Teknoloji
 • Video ders platformları
 • Online quiz ve anket uygulamları
 • Whiteboard, paddlet vb. kolloborasyon uygulamaları
 •  İşyükü
 • İş yükünü nasıl hafifletebiliriz?
 • Online ders vermek çok mu zor?
 •  Sosyalleşme
 • Eğitimci olarak kendi motivasyonumuzu nasıl yüksek tutarız?

 

Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri

Bu modülde eğitim süreçlerinde kullanılacak çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri örnekler üzerinden açıklanacaktır. Katılımcılar, kendi verecekleri eğitimlerde kullanabilecekleri yöntem ve tekniklere uygun materyaller geliştirileceklerdir.

 

 • Katılımcıları öğrenme sürecinde aktif yer almaları için isteklendirmek ve cesaretlendirmek
 • Barışcıl öğrenme iklimi oluşturmak
 • Katılımcı grubunu yönetmek
 • Zor katılımcılarla başa çıkmak
 • Buluş, sunuş ve araştırma yöntemleri
 • Argümantasyon
 • Sorgulama
 • Öğrenme oyunları
 • Beyin fırtınası
 • Rol oynama, drama
 • Vaka çalışması
 • Simülasyon

Ölçme ve Değerlendirme

Bu modülde, katılımcılar ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ve tekniklerini tanıyacaklardır. Katılımcılar, kendi konularında verecekleri bir eğitim için ölçme araçları tasarlayacaklardır.

 • Ölçme ve Değerlendirme Tanımları
 • Değerlendirme Amaçları
 • Geçerlilik
 • Güvenilirlik
 • Ölçme Araçları
 • Açık uçlu sorular
 • Çoktan seçmeli Sorular
 • Kısa cevaplı Sorular
 • Doğru/Yanlış Soruları
 • Performans Değerlendirme Görevleri
 • Değerlendirme/Puanlama Yöntemleri
 •  Kontrol Listesi
 • Puan cetveli
 • Bütünsel Dereceli Puanlama Anahtarı (Holistik Rubrik)
 • Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı (Analitik Rubrik)
 •  MaddeAnalizi
 • Maddelerin güçlükleri
 • Maddelerin ayırt edicilikleri

 

 

 

 

 Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
9 oturum | 30 Saat
Online Eğitim
2750 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.