Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Ebeveyn 2030: İklim Değişikliği Eğitimi

 

“Ebeveyn 2030: İklim Değişikliği Eğitimi” boyunca, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz, her hafta ağırlayacağı konukları ile iklim değişikliğinin fiziksel nedenlerini, tarihsel gelişimini, iklim krizi ile mücadelede bireylerin ve kurumların yapabileceklerini ele alarak, ebeveynleri iklim krizi konusunda bilgilendirecektir. Eğitim, ebeveynleri iklim krizi ve geleceğe dönük zorluklar konusunda bilinçlendirirken; bu zorlukları çocuklarına umut dili ile aktarmayı, iklim krizi ile baş etmek için çocuklarına ihtiyaç duyacakları yenilikçi çözümlere yönelik bilgi, beceri ve duygusal direnci verebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Eğitimin Amacı:

 

  1. İklim değişikliğinin temel, fiziksel kavramlarını aktarmak
  2. İklimin sanayi devriminden bu yana meydana gelen değişiminde, bireylerin oynadıkları role dikkat çekerek; birlikte harekete geçmenin önemini kavramalarını sağlamak
  3. İklim krizi ile mücadelede bireylere ve kurumlara yapabilecekleri konusunda seçenekler ve örnekler sunmak
  4. Mevcut durumun “kriz” niteliği nedeniyle “acil durum” ihtiyacını ortaya koyarak toplumda bir davranış değişikliğini tetikleyecek zemini oluşturmak ve iklim krizi seferberliğini başlatmaktır.