Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 03/11/2020
SÜRE 72 Saat
YER Online İnteraktif Eğitim
Fiyat 5000 TL

Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı

Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji iletişim paradigmalarını, işletme mantığını, iş yapma mekanizmalarını, pazarlama kanallarını adeta yeniden yaratıyor. Yeni dünyayı, internet ve internetle doğup büyüyen nesiller şekillendiriyor. İletişimciler, pazarlamacılar artık birden fazla ekranı aynı anda tüketen dijital tüketiciyle iletişim kuruyor.

IAB Türkiye - Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ortak projesi olan Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı'nın temel amacı, değişen dünyaya uyum sağlama sürecini hızlandırmak, katılımcıları Dijital Pazarlama İletişiminin en temel ve güncel konuları hakkında bilgilendirmektir.         

Program İçeriği 

Akademik Program Koordinatörü:
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker 

 Giriş: Türkiye'de dijital medya sektörüne genel bakış 

 • Eğitimin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme

 • Dijital reklam yatırımları

 • Kullanıcı rakamları

 • Dijitalin pazarlama bileşenleri içinde özel bir yeri var mıdır?

 • Dijital pazarlama eko-sistemi

 • Sektördeki yeni trendler ve bunların pazarlama iletişimine etkisi

 • Brief

 

1.Ders: Dijital Dönüşüm 

 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları

 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol

 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü

 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri

  

2.Ders: Dijital Dünyada Tüketici Davranışları 

 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak

 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek

 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü

 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi

 

3. Ders: Dijital Ekosistem ve Sosyal Medyada Tüketici Deneyimi

 • Sosyal medya iletişiminde yaklaşım yaratmak

 • Sosyal medya iletişiminde strateji yaratmak 

 • Sosyal medya iletişiminde kapsam ve içerik yaratmak

 • Sosyal medya iletişiminde deneyim yaratmak

 • Sosyal medya iletişimini yönetmek

 • Sosyal medya iletişiminde ölçümleme

  

4. Ders: Online Video 

 • Online video reklamının amaçları 

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları 
  -  Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, interaktif overlay  
  -  Seeding 
  -  Display entegre çalışmalar
  -  Sponsorluk 

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil video

 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler

  

5. Ders: Display Reklamın Markalaşma Sürecindeki Yeri ve de Önemi... 

 • Display reklam kullanım amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Banner

 • Rich Media

 • Advertorial

 • Sponsorluk

 • Text link

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil display

  

6. Ders: Performans Pazarlaması  

 • Performans pazarlamasının amaçları
 • Değişen satın alma kavramları 
 • Affiliate marketing nedir? 
 • Sistem nasıl çalışır?
 • Başarılı örnekler  

7. Ders: SEO (Search Engine Optimization) 

 • SEO Nedir?

 • Arama Motorları Geçmişi
 • Google Güncellemeleri

 • SEO vs. Diğer Kanallar

 • Kelime Araştırması

 • Kullanıcı Davranışına Göre Arama Sorguları

 • Zengin Kartlar

 • Google Sayfamı Nasıl Görüyor?

 • Sayfa Başlığı / Açıklaması

 • Heading Etiket Yapısı

 • Sayfa İçeriği

 • URL Yapısı

 • Breadcrumbs / Site İçi Linkleme Ve Kategorizasyon Yapısı Oluşturma

 • Sayfa Durum Kodları Ve Protokolleri

 • Canonical Etiketi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

 • SEO Uyumlu Pagination Yapısı Kurma

 • Site Haritası ve Robots.txt

 • NoFollow vs. NoIndex

 • Site Hızı

 • Resim Optimizasyonu

 • Mobil Uyumluluk

 • Mobile First Indexing


8.Ders: SEM (Search Engine Marketing)

 • Kampanya Yapılandırma

 • Reklam Sıralaması ve Kalite Puanı

 • Yatırım Getirisi, Hedef ve Dönüşüm Takibi

 • Esnek Teklif Stratejileri

 • Görüntülü Reklam Ağı Kampanyaları

 • Görüntülü Reklamlar

 • Yeniden Pazarlama

 • Diğer Kampanya Türleri

 • Reklam Performansı Takibi

 • Yardımcı Araçlar ve Raporlama

 

9.Ders: Sosyal Medya Yönetimi

 • Sosyal medyada büyük resim

 • Sosyal medyanın amaçları

 • Sosyal medya reklamcılığı

 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları

 • Mobil sosyal medya

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

  • Sosyal Medya Yönetimi

  • Sayfa yönetimi

 • Hesaplar arası koordinasyon

 • Kreatifin performansa etkisi

 • Başarılı Örnekler (SM kanalları)

 

10.Ders: İçerik Pazarlaması 

 • İçerik pazarlaması nedir? 

 • Yeni bir şey midir?

 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?

 • Neden gelişmektedir?

 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?

 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

      - İçerik fazlalığı
      - Organik erişim
      - Gereksiz ve etkisiz içerik

 • Başarılı örnekler

 

11.Ders: Oyun İçi Reklamlar & Espor 

 • Oyun İçi Reklamlar
 • Oyun içi reklamın amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Mobil gaming

 • Başarılı örnekler

 •  E-Spor 
 • Oyun’dan Espor’a nasıl geldik?

 • Dijital Oyun ve Espor nedir?

 • Global ve Yerel Sektör bilgileri 

 • Dijital Oyun ve Espor içeriğinin önemi

 • Markaların ve Tüketicilerin Dijital Oyun ve Espor Ekosistemindeki Yeri

   

12. Ders: Medya Planlama ve Ölçümleme

 • Medya planlama stratejinin neresinde?

 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? (Ratecard, hedefler, vb.)

 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama

 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon

 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)

 • Örnekler

 

Medya Planlama Workshop: Şimdi sıra sizde!*

 

13.Ders: Dijital Kampanya Stratejisi, MIXX Ödüllü Projeler 

 • Her şeyin özü brief

 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)

 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor ?)

 • Dijital strateji oluşturmak (Paid, Owned ve Earned Kanallar ve Hedef)

 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?

 • Önemli etkenler (creative vb.)

 • Örnek strateji ve kampanyalar (iyi işler – Mixx caseler)

 

ÖNEMLİ NOT: 13. Ders sonunda yapılacak Online Değerlendirme Sınavı'yla 36 saatlik Dijital Pazarlama İletişimi Eğitimi sona erer. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan alan katılımcılar BÜYEM tarafından Başarı Belgesi almaya hak kazanır. Sınava katılmayan ve derslere %80 devam koşulunu yerine getiren katılımcılar Katılım Belgesi alır. 

 

Programın geri kalanı sadece 72 saatlik Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı katılımcıları için devam eder.  3 Aralık'taki Online Değerlendirme Sınavı Sertifika Programı katılımcıları için bir Ara Sınav niteliğindedir.

 

Eğitim sonundaki değerlendirme puanı  %30 Ders Devamlılığı %30 Ara Sınav %40 Final Sunumları üzerinden hesaplanacaktır.

 

14.Ders: Doğal (Native) Reklam 

 • Native reklamın içerik pazarlamasından farkı nedir?

 • Native reklam yeni midir? 

 • Native reklam türleri nelerdir?

 • Neden tercih edilir?

 • Hangi platformlarda kullanılır?

 • Native reklamın mobildeki kullanımı

 • Başarılı örnekler

 

15.Ders: Dijital Ses (Audio) 

 • Sesin Gelişimi

 • Sesin Gücü

 • Markalar İçin Ses

 • Dünya'da ve Türkiye'de Dijital Ses Reklamcılığı

 • Formatlar & Cihazlar

 • Ses Reklam Formatları & Hedeflemeler

 • Markalı Podcastler

 • Satış Kanalları

  

16.Ders: Veri 

 • Büyük veri nedir?

 • Nasıl toplanır?

 • Nasıl entegre edilir ve nasıl kullanılır?

 • Hedefleme nedir?

 • Büyük veri bireysel reklama nasıl dönüşür?

 • Başarılı örnekler

 

17.Ders: Programatik Satın Alma 

 • Programatik satın alma nedir?

 • RTB nedir?

 • Sistem nasıl işler?

 • Büyük veri programatikte nasıl kullanılır?

 • Programatik, reklam yatırımlarının geri dönüşünü (ROI) nasıl etkiler?

 • Dynamic Creative Optimization nedir?

 • Başarılı örnekler

 

18.Ders: Influencer Pazarlaması 

 • Türkye'de ve Dünya'da Influencer Pazarlaması

 • Influencer Pazarlaması'nın Temel Kuralları

 • Bütçelendirme Kriterleri

 • Influencer Pazarlaması Ajansları Nasıl Çalışır?

 • Marka ve Influencer İş birlikleri

 • Influencer Pazarlaması Trendleri

 

19. Ders: Eposta Pazarlaması 

 • E-posta pazarlaması

 • E-posta pazarlama yöntemleri

 • Hedef Kitle Segmentasyonu

 • Başarılı e-posta pazarlama kampyanları yöntemleri

 • Ölçümleme

 

20. Ders: Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 

 • Neden bu kadar sık ve çok tasarım konuşuyoruz?

 • Müşteri Deneyimi Tasarımı nedir?

 • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı nedir?

 • Deneyimi tasarlamak kimin işi?

 • Deneyimi tasarlamanın doğru yolu nedir?

 • Gelecekte deneyimi kim tasarlayacak?

 

21. Ders: E-ticaret 101 

 • Rakamlarla Dünyada ve Türkiye’de E-ticaret

 • E-ticaretle Ticaret Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

 • E-ticaret Ekosistemi

 • E-ticaret ve Müşteri Temas Noktalarının Önemi

 

22.Ders: Geleneksel Mecraların Dijitalleşmesi  

 • TV

 • Gazete-dergi

 • Radyo

 • Outdoor

 • Trendler ( IoT, Voice assistants, Voice search, AI, Extended reality / mixed reality, AR/VR, Smart TV vb. gibi.)

  

Proje Sunumları

Öğrendiklerimizi test etme zamanı


Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
31 oturum | 72 Saat
Online İnteraktif Eğitim
5000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.