Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 25/10/2022
SÜRE 72 Saat
YER Online İnteraktif Eğitim (Zoom)
Fiyat 12000 TL

Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

25 EKİM - 24 ARALIK 2022

 

Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji iletişim paradigmalarını, işletme mantığını, iş yapma mekanizmalarını, pazarlama kanallarını adeta yeniden yaratıyor. Yeni dünyayı, internet ve internetle doğup büyüyen nesiller şekillendiriyor. İletişimciler, pazarlamacılar artık birden fazla ekranı aynı anda tüketen dijital tüketiciyle iletişim kuruyor.

IAB Türkiye - Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ortak projesi olan Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı'nın temel amacı, değişen dünyaya uyum sağlama sürecini hızlandırmak, katılımcıları Dijital Pazarlama İletişiminin en temel ve güncel konuları hakkında bilgilendirmektir.     

Programın Amacı:

24 dönem boyunca açık sınıf eğitimi olarak devam eden Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı, güncel şartlar altında sektör profesyonellerinin ve Dijital pazarlama alanında çalışmak isteyenlere online ortamda ulaşmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Program Sonunda:

 • Programın %80 devam koşulunu yerine getirerek tamamlayan katılımcılar IAB tarafından verilecek IAB Avrupa onaylı Katılım Belgesi almaya hak kazanır. 

 • Tüm koşulları (Ara Sınav, %80 Devamlılık, Final Sunumlar) yerine getiren katılımcılar  BÜYEM tarafından online olarak Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanır.

Programın Platformu:

Eğitimler Zoom üzerinden yapılacaktır. Derslere erişim linki derslerden önce katılımcılarla paylaşılacaktır.

Programa Kimler Katılmalı?

 • 'Dijitali biliyorum' demek isteyen sektör profesyonelleri

 • Pazarlama alanında çalışan ve dijital yönde gelişmek isteyen reklamverenler / marka yöneticileri, pazarlama ve reklam yöneticileri

 • Teknolojiyi pazarlama ve iletişim bilgisiyle pekiştirmek isteyen ajans çalışanları / müşteri ilişkileri ekipleri, yaratıcılar

 • Ajans veya reklam veren tarafında çalışan medya yöneticileri

 • Dijitalin sosyal medya hesabı açmaktan çok daha fazlası olduğunu bilen ve dijital pazarlama endüstrisinde çalışmayı hedefleyen yeni mezunlar

Program Çıktıları:

 • Terminoloji hakimiyeti: Program katılımcıları öncelikle yeni dünyanın kendisi kadar yeni olan ve sayısı hızla artan kavramlarını/terminolojisini öğrenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar program sonunda:

  • Dijital pazarlama iletişimi yöntem ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olurlar.

  • Dijital medyada markalaşma sürecini, kişisel ve kurumsal marka yönetimini anlarlar. 

  • Dijital medya topluluk ve içerik yönetimini öğrenirler.

  • Dijital medya yönetiminde kullanılan popüler uygulama ve platformlarla ilgili bilgi edinirler.

  • Dijital medya reklam/kampanya stratejisi nasıl oluşturulur, nasıl uygulanır, örnek çalışmaları inceleyerek fikir sahibi olurlar.

  • Türkiye'den ve Dünya'dan örnek vakaları inceleyerek, yorumlarlar.

  • Dijital iletişim ajansına nasıl brief yazılır, beklenti ve istekler nasıl aktarılır, ajanstan gelen çalışmalar nasıl değerlendirilir, yorumlanır. Ajans iletişimi, beklentilerin tam olarak anlatılabilmesi ve iletişimin değerlendirilmesi, istenilen çalışmanın alınabilmesi konularında fikir sahibi olurlar.

  • Dijital pazarlama iletişimi ekosistemini ilgilendiren tüm konularda gelecek ve trendler hakkında bilgi sahibi olurlar.

 • Networking imkânı: Tüm katılımcılar sektörün önde gelen isimleriyle tanışma ve iletişim kurma imkânı bulur. 

Program İçeriği

 Giriş: Türkiye'de dijital medya sektörüne genel bakış 

 • Eğitimin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme

 • Dijital reklam yatırımları

 • Kullanıcı rakamları

 • Dijitalin pazarlama bileşenleri içinde özel bir yeri var mıdır?

 • Dijital pazarlama eko-sistemi

 • Sektördeki yeni trendler ve bunların pazarlama iletişimine etkisi

 • Brief

1.Ders: Dijital Etkileşim

 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları

 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol

 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü

 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri  

2. Ders: Dijital İletişimde Değer ve Fark Yaratmak

 • Dijital iletişimde yaklaşım yaratmak
 • Dijital iletişimde strateji yaratmak 
 • Dijital iletişimde kapsam ve içerik yaratmak
 • Dijital iletişimde deneyim yaratmak
 • Dijital iletişimi yönetmek
 • Dijital iletişimde ölçümleme

3.Ders: Dijital Dünyada Tüketici Davranışları 

 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak

 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek

 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü

 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi 

4. Ders: Display Reklamın Markalaşma Sürecinde Yeri ve Önemi

 • Display reklam kullanım amaçları
 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları
 • Banner
 • Rich Media
 • Advertorial
 • Sponsorluk
 • Text link
 • Kampanya formatları & fiyatlandırma
 • Mobil display

5. Ders: Online Video 

 • Online video reklamının amaçları 

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları 
  -  Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, interaktif overlay  
  -  Seeding 
  -  Display entegre çalışmalar
  -  Sponsorluk 

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil video

 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler 

6. Ders: Performans Pazarlaması  

 • Performans pazarlamasının amaçları
 • Değişen satın alma kavramları 
 • Affiliate marketing nedir? 
 • Sistem nasıl çalışır?
 • Başarılı örnekler  

7.Ders: SEO (Search Engine Optimization) 

 • SEO Nedir?

 • Arama Motorları Geçmişi
 • Google Güncellemeleri

 • SEO vs. Diğer Kanallar

 • Kelime Araştırması

 • Kullanıcı Davranışına Göre Arama Sorguları

 • Zengin Kartlar

 • Google Sayfamı Nasıl Görüyor?

 • Sayfa Başlığı / Açıklaması

 • Heading Etiket Yapısı

 • Sayfa İçeriği

 • URL Yapısı

 • Breadcrumbs / Site İçi Linkleme Ve Kategorizasyon Yapısı Oluşturma

 • Sayfa Durum Kodları Ve Protokolleri

 • Canonical Etiketi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

 • SEO Uyumlu Pagination Yapısı Kurma

 • Site Haritası ve Robots.txt

 • NoFollow vs. NoIndex

 • Site Hızı

 • Resim Optimizasyonu

 • Mobil Uyumluluk

 • Mobile First Indexing

 8.Ders: SEM (Search Engine Marketing)

 • Kampanya Yapılandırma

 • Reklam Sıralaması ve Kalite Puanı

 • Yatırım Getirisi, Hedef ve Dönüşüm Takibi

 • Esnek Teklif Stratejileri

 • Görüntülü Reklam Ağı Kampanyaları

 • Görüntülü Reklamlar

 • Yeniden Pazarlama

 • Diğer Kampanya Türleri

 • Reklam Performansı Takibi

 • Yardımcı Araçlar ve Raporlama

9. Ders: Sosyal Medya Yönetimi

 • Sosyal medyada büyük resim
 • Sosyal medyanın amaçları
 • Sosyal medya reklamcılığı
 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları
 • Mobil sosyal medya
 • Kampanya formatları & fiyatlandırma
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Sayfa yönetimi
 • Hesaplar arası koordinasyon
 • Kreatifin performansa etkisi
 • Başarılı Örnekler (SM kanalları

10. Ders: İçerik Pazarlaması

 • İçerik pazarlaması nedir? 

 • Yeni bir şey midir?

 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?

 • Neden gelişmektedir?

 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?

 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

      - İçerik fazlalığı
      - Organik erişim
      - Gereksiz ve etkisiz içerik

11. Ders: İçerik Pazarlaması Örnekler

 • Başarılı örnekler 

12. Ders: Doğal (Native) Reklam 

 • Native reklamın içerik pazarlamasından farkı nedir?

 • Native reklam yeni midir? 

 • Native reklam türleri nelerdir?

 • Neden tercih edilir?

 • Hangi platformlarda kullanılır?

 • Native reklamın mobildeki kullanımı

 • Başarılı örnekler

13. Ders Dijital Kampanya Stratejisi & MIXX Best Case

 • Her şeyin özü brief
 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)
 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor ?)
 • Dijital strateji oluşturmak(Paid, Owned ve Earned Kanallar ve Hedef)
 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?
 • Önemli etkenler (creative vb.)
 • Örnek strateji ve kampanyalar (iyi işler – Mixx caseler)

14. Ders: Veri

 • Büyük veri nedir?
 • Nasıl toplanır?
 • Nasıl entegre edilir ve nasıl kullanılır?
 • Hedefleme nedir?
 • Büyük veri bireysel reklama nasıl dönüşür?
 • Başarılı örnekler 

15. Ders: Medya Planlama & Ölçümleme + Workshop

 • Medya planlama stratejinin neresinde?

 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? (Ratecard, hedefler, vb.)

 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama

 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon

 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)

 • Örnekler 

Medya Planlama Workshop: Şimdi sıra sizde!*

16. Ders: Programatik Satın Alma 

 • Programatik satın alma nedir?
 • RTB nedir?
 • Sistem nasıl işler?
 • Büyük veri programatikte nasıl kullanılır?
 • Programatik, reklam yatırımlarının geri dönüşünü (ROI) nasıl etkiler?
 • Dynamic Creative Optimization nedir?
 • Başarılı örnekler 

17. Ders: Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 

 • Neden bu kadar sık ve çok tasarım konuşuyoruz?

 • Müşteri Deneyimi Tasarımı nedir?

 • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı nedir?

 • Deneyimi tasarlamak kimin işi?

 • Deneyimi tasarlamanın doğru yolu nedir?

 • Gelecekte deneyimi kim tasarlayacak? 

 Öğrendiklerimizi Test Etme Zamanı - ARA SINAV

18. Ders: Oyun İçi Reklamlar & Espor 

Oyun İçi Reklamlar

 • Oyun içi reklamın amaçları
 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları
 • Mobil gaming
 • Başarılı örnekler

  E-Spor 

 • Oyun’dan Espor’a nasıl geldik?
 • Dijital Oyun ve Espor nedir?
 • Global ve Yerel Sektör bilgileri 
 • Dijital Oyun ve Espor içeriğinin önemi
 • Markaların ve Tüketicilerin Dijital Oyun ve Espor Ekosistemindeki Yeri

19. & 20. Ders: E-ticaret 101 & Omnichannel Dijital Pazarlama

 • Rakamlarla Dünyada ve Türkiye’de E-ticaret

 • E-ticaretle Ticaret Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

 • E-ticaret Ekosistemi

 • E-ticaret ve Müşteri Temas Noktalarının Önemi 

 • Kurumsal database’in oluşturulması, hidjeni, korunması, doğru şekilde büyütülmesi
 • KVKK gibi kanunlara ve İYS gibi süreçlere uygunluğunun sağlanması
 • E-mail Marketing
 • SMS Marketing
 • Web Push Marketing
 • Kurumsal Web Sitesi Analik Araçları
 • Dijital Anket Uygulamaları
 • Tüm bu araçların entegre yönetiminin faydaları

21.Ders: Dijital Ses (Audio)

 • Sesin Gelişimi

 • Sesin Gücü

 • Markalar İçin Ses

 • Dünya'da ve Türkiye'de Dijital Ses Reklamcılığı

 • Formatlar & Cihazlar

 • Ses Reklam Formatları & Hedeflemeler

 • Markalı Podcastler

 • Satış Kanalları 

22.Ders: Influencer Pazarlaması 

 • Türkye'de ve Dünya'da Influencer Pazarlaması

 • Influencer Pazarlaması'nın Temel Kuralları

 • Bütçelendirme Kriterleri

 • Influencer Pazarlaması Ajansları Nasıl Çalışır?

 • Marka ve Influencer İş birlikleri

 • Influencer Pazarlaması Trendleri 

  

23.Ders: Geleneksel Mecraların Dijitalleşmesi & Trendler

 • TV

 • Gazete-dergi

 • Radyo

 • Outdoor

 • Trendler ( IoT, Voice assistants, Voice search, AI, Extended reality / mixed reality, AR/VR, Smart TV vb. gibi.)  

 

 

 


Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
26 oturum | 72 Saat
Online İnteraktif Eğitim (Zoom)
12000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.