Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Dijital Dünyaya Giriş

Bu derste, “dijital dünya”nın nasıl bir mecra olduğu, nasıl doğup geliştiği anlatılacaktır. Dijital dünya ve teknoloji ile ilgili her gün bir yenisini duyduğumuz sık sık karşımıza çıkan bazı terim ve kavramlar ve bunların yaşamımızdaki uygulamaları incelenecektir.