Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Semineri

Çocuklar İçin Felsefe pedagojisi, ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde  ortaya çıkmıştır. Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu bugün dünyada en çok kullanılan yöntemdir. Buna göre, çocuklar bir hikâye etrafında bir araya gelir ve kolaylaştırıcının soruları eşliğinde felsefe yapmaya yönlendirilirler. Kolaylaştırıcı doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişidir.

Bu seminerde, katılımcıların bir uygulama eşliğinde Çocuklar İçin Felsefe yöntemiyle tanışmaları amaçlanmaktadır. 

 

Kazanımlar:

  • ‘Felsefe yapma’yı öğrenmek ve öğretmek konusunda farkındalık,
  • Soruşturan topluluk metoduyla tanışıklık,
  • Öğrenci-merkezli eğitimin temeli olan diyalog kurma/yönetme becerisi,
  • Uygulama

 

Hedef Kitle:

Bu seminer, her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya meraklı, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılabilir.

 

 Eğitmenin Adı ve Soyadı:

Dr. Özge Özdemir

 

Özgeçmiş:

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) merkezinde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği programını tamamladı. Pek çok ülkede ilerlemeci öğretim yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemini Türkiye’de bilinir kılma, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla yaygınlaştırma amacıyla Little Thinkers Society’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi vermektedir. Redhouse Kidz Yayınları'nın Çocuklar İçin Felsefe kitapları serisinin yazarıdır. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan'ın annesidir.