Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi

Matthew Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu’na dayalı Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı. Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe pedagojisi alanında teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak, bu öğretim yöntemini sınıflarında uygulama becerisi kazandırmaktır.  

Toplam 96 saat süren uzmanlık programı, birbirini takip eden 3 seviyeden oluşmaktadır. Büyük kısmı soruşturan topluluk uygulamalarından oluşan programda, ayrıca felsefe, eğitim bilimleri, psikoloji, çocuk gelişimi, çocukluk tarihi, hikaye anlatıcılığı ve şiddetsiz iletişim alanlarından dersler yer almaktadır. Son seviyede katılımcılar okullarda çocuklarla uygulama yaparak programı tamamlamaktadır. Alanlarında uzman 12 akademisyenin ders verdiği programda, katılımcılar alanda uzmanlık ve mesleki beceri kazanmanın yanı sıra, kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayan bir deneyim yaşamaktadır.

 1. SEVİYE

Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yönteminin tarihsel ve teorik temellerini tanıtmak ve felsefi soruşturma oturumlarıyla pratik olarak uygulamasını göstermektir.


Kazanımlar:
 Felsefi soruları tanıma ve oluşturma becerisi,
 Soruşturan topluluk metoduyla tanışıklık,
 Öğrenci-merkezli eğitimin temeli olan diyalog kurma/yönetme becerisi,
 Yansıtıcı düşünmeyi destekleyen bir öğretim metoduyla tanışarak mesleki gelişim.


Kimler İçin:
Bu program, her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya meraklı, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılabilir. Programı tamamlayan katılımcılar Çcouklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

2. SEVİYE

Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemi alanında teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak, P4C Uygulayıcısı olarak bu öğretim yöntemini sınıflarında uygulama becerisi kazandırmaktır.


Kazanımlar:
 Her ders için kavramsal soruları tanıma ve oluşturma becerisi,
 Bir dönemlik P4C dersini yürütme becerisi,
 Bir dönemlik P4C dersini yürütebileceği eğitim içeriği,
 P4C dersi dışında, bu öğretim metodunu diğer derslerde etkin biçimde uygulama becerisi.


Kimler İçin:
Bu programa katılım için 1. Seviye eğitimi tamamlamış olmak gerekir. Bu program, her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya meraklı, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılabilir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Başarı Belgesi almaya hak kazanır.

3.SEVİYE

Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemi alanında uzmanlık kazandırmaktır.


Kazanımlar:
 Felsefe alanında kapsamlı bir eğitimden geçerek eleştirel, yaratıcı, işbirliğine dayalı ve özen gösteren düşünme yetkinliği,
 P4C ders içeriği oluşturma konusunda bilgi ve beceri,
 Ölçme-değerlendirme yapma konusunda bilgi ve beceri,


Kimler İçin:
Bu programa katılım için 1. Seviye ve 2. Seviye eğitimlerini tamamlamış olmak gerekir. Bu program, her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya meraklı, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılabilir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanır.

KİMLER KATILABİLİR: Program her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya meraklı, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılabilir.

 GÜN ve SAATLER: Program 11 Kasım 2019 - 14 Mart 2020 tarihleri arasında haftaiçi ve haftasonu olmak üzere iki grupla sürdürülecektir. Haftaiçi dersleri Pazartesi ve Çarşamba günleri 18:30-21:30, haftasonu dersleri Cumartesi günleri 10:00-17:00 arasında olacaktır.

  • Seviyeler ön-koşulludur. Ancak 1.Seviye eğitimi tamamlayanlar 2.Seviye’ye, 2.Seviye’yi tamamlayanlar 3. Seviye’ye devam edebilirler.
  • Bu sertifika programı, MEB tarafından öğretmen olarak atanmanızı sağlayacak Pedagojik Formasyon Eğitimi programı değildir.
  • Kontenjan 40 kişidir. Üç seviyeye birden katılmak üzere ön-kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.
  • Üç seviyenin tamamına katılıp başarılı olanlar, Pearson onaylı uluslararası nitelikte sertifika almaktadır.
  • Üç seviye eğitimin toplam ücreti 7.500 TL’dir. Üç seviyeye birden katılmak üzere kayıt yaptıranlar ile BÜ mensuplarına ve mezunlarına %10 indirim yapılmaktadır.
  • Üç seviyeye birden katılmak üzere kayıt yaptıranlara 6 taksit imkanı sunulmaktadır.