Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi

Matthew Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu’na dayalı Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı. Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe pedagojisi alanında teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak, bu öğretim yöntemini sınıflarında uygulama becerisi kazandırmaktır.  

Toplam 96 saat süren uzmanlık programı, birbirini takip eden 3 seviyeden oluşmaktadır. Büyük kısmı soruşturan topluluk uygulamalarından oluşan programda, ayrıca felsefe, eğitim bilimleri, psikoloji, çocuk gelişimi, çocukluk tarihi, hikaye anlatıcılığı ve şiddetsiz iletişim alanlarından dersler yer almaktadır. Son seviyede katılımcılar okullarda çocuklarla uygulama yaparak programı tamamlamaktadır. Alanlarında uzman 12 akademisyenin ders verdiği programda, katılımcılar alanda uzmanlık ve mesleki beceri kazanmanın yanı sıra, kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayan bir deneyim yaşamaktadır.

1. SEVİYE

Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yönteminin tarihsel ve teorik temellerini tanıtmak ve felsefi soruşturma oturumlarıyla pratik olarak uygulamasını göstermektir.


Kazanımlar:

 Felsefi soruları tanıma ve oluşturma becerisi,
 Soruşturan topluluk metoduyla tanışıklık,
 Öğrenci-merkezli eğitimin temeli olan diyalog kurma/yönetme becerisi,
 Yansıtıcı düşünmeyi destekleyen bir öğretim metoduyla tanışarak mesleki gelişim.

Kimler İçin:

Bu program, her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya meraklı, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılabilir. Programı tamamlayan katılımcılar Çcouklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitmenler:

Doç. Dr. Nurbay Irmak, Dr. Özge Özdemir

Eğitim Süresi:

Eğitim süresi, toplam 12 saattir. Oturumlar Salı, Çarşamba ve Cuma akşamları 18:30-21:30 saatleri arasında online yapılacaktır. %80 devam zorunluluğu vardır.

 

2. SEVİYE

Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemi alanında teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak, P4C Uygulayıcısı olarak bu öğretim yöntemini sınıflarında uygulama becerisi kazandırmaktır.


Kazanımlar:

 Her ders için kavramsal soruları tanıma ve oluşturma becerisi,
 Bir dönemlik P4C dersini yürütme becerisi,
 Bir dönemlik P4C dersini yürütebileceği eğitim içeriği,
 P4C dersi dışında, bu öğretim metodunu diğer derslerde etkin biçimde uygulama becerisi.


Kimler İçin:

Bu programa katılım için 1. Seviye eğitimi tamamlamış olmak gerekir. Bu program, her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya meraklı, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılabilir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Başarı Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitmenler:

Dr. Özge Özdemir, Dr.Öğr.Üyesi Deniz Tahiroğlu, Dr.Öğr.Üyesi Nihan Akkocaoğlu, Aren Haşar 

Eğitim Süresi:

Eğitim süresi, toplam 48 saattir. Oturumlar Salı, Çarşamba ve Cuma akşamları 18:30-21:30 saatleri arasında online yapılacaktır. %80 devam zorunluluğu vardır. 

 

3.SEVİYE

Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemi alanında uzmanlık kazandırmaktır.


Kazanımlar:

 Felsefe alanında kapsamlı bir eğitimden geçerek eleştirel, yaratıcı, işbirliğine dayalı ve özen gösteren düşünme yetkinliği,
 P4C ders içeriği oluşturma konusunda bilgi ve beceri,
 Ölçme-değerlendirme yapma konusunda bilgi ve beceri


Kimler İçin:

Bu programa katılım için 1. Seviye ve 2. Seviye eğitimlerini tamamlamış olmak gerekir. Bu program, her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya meraklı, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılabilir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanır. 

Eğitmenler:

Doç.Dr. Nurbay Irmak, Dr. Özge Özdemir, Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Erdiller Yatmaz, Dr. Hakan Yücefer, Dr. Nilay Yılmaz, Aylin Vartanyan, Dr. Yağmur Ceylan Uslu 

Eğitim Süresi:

Eğitim süresi, toplam 36 saattir. Oturumlar Salı, Çarşamba ve Cuma akşamları 18:30-21:30 saatleri arasında online yapılacaktır. %80 devam zorunluluğu vardır. 

 

* Seviyeler ön-koşulludur. Ancak 1.Seviye eğitimi tamamlayanlar 2.Seviye’ye, 2.Seviye’yi tamamlayanlar 3. Seviye’ye devam edebilirler.
* Bu sertifika programı, MEB tarafından öğretmen olarak atanmanızı sağlayacak Pedagojik Formasyon Eğitimi programı değildir.
* Dersler, Zoom üzerinden yapılacaktır.
* Yalnızca Boğaziçi Üniversitesi onaylı sertifika/belge verilmektedir.
* Kontenjan 25 kişidir.
* Üç seviye eğitimin toplam ücreti 8.000 TL’dir. Üç seviyeye birden katılmak üzere kayıt yaptıranlara %10 indirim yapılmaktadır.
* Üç seviyeye birden katılmak üzere kayıt yaptıranlara 6 taksit imkânı sunulmaktadır.