Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi

 Bu eğitim, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemiyle tanışmak isteyen öğretmenler ve okul yöneticileri için hazırlanmıştır. Eğitime okul-öncesinden liseye kadar tüm okullardan ve her branştan öğretmen katılabilir. Program, 18 saatlik online derslerden ve uygulama çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim sonunda öğretmenler uygulama yapacak temel beceriler ve içerik paketiyle ayrılacaktır.

 

Öğretmenler için kazanımlar:

 • Felsefi soruları tanıma ve oluşturma becerisi,
 • Soruşturan topluluk metoduyla tanışıklık,
 • Öğrenci-merkezli eğitimin temeli olan diyalog kurma ve yönetme becerisi,
 • ‘Felsefe yapmayı’ öğrenmek ve öğretmek konusunda farkındalık,
 • Yansıtıcı düşünmeyi destekleyen bir öğretim yöntemiyle tanışarak mesleki gelişim,
 • Yalnızca felsefe öğretiminde değil, tüm disiplinlerde kullanılabilecek yeni bir öğretim yöntemiyle tanışma,
 • Eğitim sonunda verilen müfredat konularına uyumlu uygulama içeriğiyle okulda Çocuklar İçin Felsefe oturumları düzenleyebilmektir.

 

Okullar için kazanımlar:

 • Öğretme ve öğrenme deneyimini genişleten,
 • Öğretim programının hedeflediği çıktılara ulaşmayı destekleyen,
 • Öğrencilerin derslere katılımını ve genel başarısını arttıran,
 • Farklı öğrenme becerilerine sahip ya da okula uyumda zorluk yaşayan çocukları eğitime dahil eden,
 • Öğretmenleri açık uçlu sorular ve etkin diyalog kurma konusunda güçlendiren,
 • Okul içinde sevgi ve saygı temelli iletişimi güçlendiren yeni bir öğretim yöntemini okul kültürüne dahil eden bir yöntemi benimsemektir.

 

Önemli Notlar:

 • Eğitime okul-öncesinden liseye kadar tüm okullardan ve her branştan öğretmen katılabilir.
 • Kontenjan 30 kişidir.
 • BÜYEM online eğitim altyapısı aracılığıyla yürütülecek eğitim sonunda katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe eğitimi katılım belgesi verilecektir.

 

Eğitmen, Dr. Özge Özdemir’99

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) merkezinde Çocuklar İçin Felsefe eğitimini tamamladı. Pek çok ülkede ilerlemeci öğretim yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemini Türkiye’de bilinir kılma, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla yaygınlaştırma amacıyla Little Thinkers Society’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi vermektedir. Redhouse Kidz Yayınları'nın Çocuklar İçin Felsefe kitapları serisinin yazarıdır. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan'ın annesidir.