Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Çocuk Aklı Nasıl İşler ?

Bu modülde çocuk aklının nasıl çalıştığı, geliştiği ve nelerden etkilendiği psikoloji biliminin farklı alanlarında yapılan araştırmalar üzerinden tartışılacaktır. Modül özellikle anne-babalar ve çocuklarla

ilişkili konularda çalışanlar için tasarlanmıştır.