Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

BOUN101 Online Sonbahar Atölyesi

 BOUN 101 SONBAHAR ATÖLYESİ  

        15- 18 KASIM 2021 

 

Amaç

Krizler ve fırsatlar eşliğinde sürekli bir dönüşüm halinde olan dünyamızda, değişimi doğru ve akılcı yöneterek kendilerini ve dünyayı yeniden inşa edecek olan bireyleri, farklı disiplinlerden derslerle destekleyerek, onları güncel müfredatı ve zengin ders içeriğiyle geleceğe hazırlayacak olan bir çevrimiçi atölyede buluşturmak.

 

Atölye Programı: 4 ders

Süre: Toplam 24 Saat:

 

Mitolojinin Masallarında Fizik

Prof.Dr.M.Burçin Ünlü

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Ders İçeriği: Evren nasıl başladı, nasıl sona erecek? Zaman nedir? Antik çağın tanrıları fizikten ne kadar haberdardı? Zeus gökyüzü olaylarını, Poseidon tsunamiyi nasıl açıklamıştı? Mitolojik masallardaki evrene, günümüzün fizik bilgisiyle bakıyoruz.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum/50 dk ders + 10 dk mola)

 

 

Genler, Genomlar, ve Sağlığımız

Prof.Dr.Arzu Çelik

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Gen nedir ve nasıl okunur? Tüm genom çalışmaları neden ve nasıl yapılır? İnsan genomu sirke sineği genomundan nedenli farklıdır? Düzenleyici DNA bölgeleri, zıplayan genler ve kodlamayan RNA'lar nedir? Genomlar değişebilir mi? Hastalıkların anlaşılmasına genomik çalışmaların katkısı nedir? Gen terapisi bir seçenek midir? Kök hücre tedavisi neler vaat etmektedir? Nedir ve nasıl okunur? Tüm genom çalışmaları neden ve nasıl yapılır? İnsan genomu sirke sineği genomundan nedenli farklıdır? Düzenleyici DNA bölgeleri, zıplayan genler ve kodlamayan RNA'lar nedir? Genomlar değişebilir mi? Hastalıkların anlaşılmasına genomik çalışmaların katkısı nedir? Gen terapisi bir seçenek midir? Kök hücre tedavisi neler vaat etmektedir?

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

 

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji

Doç.Dr. Tolga Emre

Molekuler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Rekombinant DNA ve omik teknolojileri ile birlikte DNA dizileme ve genom kurgulama teknolojilerinde son yıllarda yaşanan baş döndürücü gelişmeler hastalık tanı ve tedavi yöntemlerine de damgasını vurmaya başladı. Bu derste ilgili genetik ve moleküler biyolojik temellere değinildikten sonra söz konusu teknolojilerin çalışma prensipleri ve güncel örnekleri üzerinde durulacaktır.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

Yeni Enerji Teknolojileri

Prof.Dr. Ramazan Yıldırım, Doç Dr. Damla Eroğlu Pala, Dr. Öğretim Üyesi Betül Uralcan

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Nüfusun ve kişi başına enerji tüketiminin artması sonucunda dünyanın enerji ihtiyacı da sürekli artmakta, ancak çevreye olumsuz etkilerinden dolayı bu ihtiyacın fosil bazlı geleneksel enerji teknolojileri ile giderilmesi zorlaşmaktadır. Nitekim, küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri olan karbon dioksit salınımı büyük ölçüde fosil yakıtlardan enerji üretimi esnasında ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için enerji ihtiyacının temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi, bunun için ise çoğu emekleme aşamasında olan yeni enerji teknolojilerinin getirilmesi gerekmektedir. Bu alanda en çok araştırılan konulardan biri dünyadaki diğer enerji kaynaklarının da temelini oluşturan güneş enerjisidir. Bir yandan mevcut güneş hücreleri daha verimli ve ucuz hale getirilirken bir taraftan yeni nesil hücreler tasarlanmakta, aynı zamanda yoğunlaştırılmış güneş sistemleri, suyu hidrojen ve oksijene ayırma ve yapay fotosentez gibi yeni uygulamalar geliştirilmektedir.

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

Tek Ders Fiyatı 750 TL

Toplam 4’lü atölye ve online katılım belgesi bedeli: 2.500 TL (KDV Dahil)

Atölye Derslerinde B.Ü Mezunları ve BOUN101 Eski Öğrencilerine %10 indirim uygulanacaktır. 

 

                          BOUN101 SONBAHAR ATÖLYESİ - PROGRAM TAKVİMİ

 GÜNLER 

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

15.Kas.21

16.Kas.21

17.Kas.21

18.Kas.21

11:00- 13:00

Genler, Genomlar
Sağlığımız

 

Yeni Enerji Teknolojileri

Genler, Genomlar
Sağlığımız

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji

14.00-16.00

 

Yeni Enerji Teknolojileri

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji

 

Yeni Enerji Teknolojileri

Genler, Genomlar
Sağlığımız

16.30-18.30

Mitolojinin Masallarında
 Fizik

Mitolojinin Masallarında
 Fizik

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji

Mitolojinin Masallarında
 Fizik