Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

BOUN101 Online Sonbahar Atölyesi

BOUN 101 SONBAHAR ATÖLYESİ

 Amaç

Krizler ve fırsatlar eşliğinde sürekli bir dönüşüm halinde olan dünyamızda, değişimi doğru ve akılcı yöneterek kendilerini ve dünyayı yeniden inşa edecek olan bireyleri, farklı disiplinlerden derslerle destekleyerek, onları güncel müfredatı ve zengin ders içeriğiyle geleceğe hazırlayacak olan bir çevrimiçi atölyede buluşturmak.

 

Atölye Programı: 4 ders

Süre: Toplam 24 Saat

 

MATEMATİK VE FİZİĞİN DANSI: SİCİM TEORİSİ

Dr. Öğretim Üyesi Can Kozçaz

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

 

Ders İçeriği: Sicim Teorisi, doğada gözlemlediğimiz bütün etkileşmeleri aynı çatı altındabirleştirip açıklama ihtimali en yüksek olan teori olmaya adaydır. Herhangi teorinin ya damodelin, doğa ile alakası olup olmadığının gerçek hakemi deneylerdir. Fakat deneysel olarak Sicim Teorisi'ni test etmek için henüz ne sahip olduğumuz teknoloji yeterli, ne de teoriyi yeterince derin anlayabiliyoruz. Buna rağmen, Sicim Teorisi bize doğayı anlamak için kullandığımız teorilerin yapılarını anlamak için hem fiziksel hem de matematiksel yeni fikirler ve ilişkiler üretmektedir. Örneğin son yüzyıl içinde gerçekleşen bir çok matematiksel ilerlemenin, fizik teorilerini daha iyi anlamak için nasıl kullanılabileceğini öğretir. Ya da fizikten elde edilmiş önsezileri kullanarak, daha önce alakasız olduğu düşünülen, matematik dalları arasında bağlar kurar. Bu sayede yeni teorilerin kurulması ve sonuçların elde edilmesi için de ilham kaynağı olmuştur. Bu konuşmada Sicim Teorisi’nin basitçe ne olduğunu ve ne gibi fiziksel ve matematiksel gelişmelere vesile olduğunu anlatacağım.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum/50 dk ders + 10 dk mola)

 

 OLASILIK DAĞILIMLARI İLE HAYATI ANLAMA

Doç. Dr. Fatma Aslan Tutak

Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

 

Amaç: Veri bilimi, internetin kullanımı, davranışsal ekonomi, tıp, mühendislik alanlarında kullanılan Bayes Teoremini ve olasılık dağılımlarını  anlamlandırmak; COVID-19 testleri, hava şirketlerinin fazladan bilet satması gibi bir çok örnek durumlarını inceleyerek uygulamalar yapmak.

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji

Doç.Dr. Tolga Emre

Molekuler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 

Rekombinant DNA ve omik teknolojileri ile birlikte DNA dizileme ve genom kurgulama teknolojilerinde son yıllarda yaşanan baş döndürücü gelişmeler hastalık tanı ve tedavi yöntemlerine de damgasını vurmaya başladı. Bu derste ilgili genetik ve moleküler biyolojik temellere değinildikten sonra söz konusu teknolojilerin çalışma prensipleri ve güncel örnekleri üzerinde durulacaktır.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

Yapay Zeka

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Başak Aydemir

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Yapay zekânın tarihi nedir? Bilgisayarlar düşünebilir mi? Makineler nasıl öğrenir? Derin öğrenme nedir? Facebook resimlerde bizi nasıl tanır? Bilgisayarlar insan dilini nasıl anlar? Nasıl oyun oynar? Bilgisayar sanat yapabilir mi? Robotlar aşık olabilir mi?  Yapay zekâ teknolojisi geleceği nasıl şekillendirebilir?

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

Tek Ders Fiyatı 500 TL

Toplam 4’lü atölye ve online katılım belgesi bedeli: 1.750 TL KDV Dahil

B.Ü Mezunları ve BOUN101 Öğrencilerine %10 indirim uygulanacakatır. 

 

İZOMOTİ MESLEK ENVANTERİ + ONLİNE KARİYER REHBERLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Dr.Sevgi Kesim

Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Ofisi Koordinatörü & Eğitmen ve Öğrenci Koçu

 

Amaç: İzotomi envanteri ile öğrenciyle, 

 • Motivasyonu,
 • Potansiyelleri,
 • Düşünce tarzı,
 • İletişim tarzı,
 • Liderlik tarzı ve
 • Rahat ve stres altındaki davranışları

üzerinde çalışılır.

Ayrıca öğrencinin sınav dönemini daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için ihtiyacı olacak konulara dikkat çekilir.

 • Gelişim önerileri sunar.
 • Güçlü yönlerini belirler.
 • Güçlendirilmesi gereken yönlerine dikkat çeker.
 • Risklerini belirtir.
 • Öğrencinin içindeki gizli potansiyelin ve kişinin güçlü yanlarının analizi için güzel bir raporlama yaparak değerlendirme fırsatı sunar.

 

Süre: 40 dakika online görüşme

Süreç: Meslek  envanterini öğrenci online olarak dolduracaktır. Envanter öğrenciye elektronik ortamda gönderilecek, sonrasında öğrenci ile online olarak rapor hakkında görüşme yapılacaktır. Görüşme süresi 40 dakikadır. Program bitiminden itibaren 1 ay içerisinde öğrencinin online görüşmeyi tamamlaması gerekmektedir.

İzomoti Meslek Envanteri Nedir?

İzotomi® kişinin mizacı, güçlü yönleri ve becerileri üzerinden farkındalığın sağlandığı bir kariyer belirleme envanteridir. Gencin potansiyelini, liderlik tarzını, düşünce tarzını, iletişim tarzını, motivasyonunun ardındaki özellikleri belirler. Ayrıca öğrenci için gelişim önerileri sunar, eğitim hayatı ve arkadaşlıkları, öğrenme tarzı ve öğrenme ortamları hakkında bilgi verir, öğrencinin mesleki eğilimlerini belirler.

 

 İzotomi meslek envanteri ve online kariyer rehberliği görüşmesi bedeli: 250 TL  KDV Dahil

 

BOUN101 ONLINE ATÖLYELER - PROGRAM TAKVİMİ

 

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

16.Kas.20

17.Kas.20

18.Kas.20

19.Kas.20

20.Kas.20

11:00- 13:00

 Olasılık Dağılımları ile Hayatı Anlamak

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji

 Yapay Zeka

 Matematiğin ve Fiziğin Dansı :Sicim Teorisi

ETKİNLİK

14.00-16.00

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji

Matematiğin ve Fiziğin Dansı: Sicim Teorisi

Olasılık Dağılımları ile Hayatı Anlamak

Olasılık Dağılımları ile Hayatı Anlamak

16.30-18.30

 Matematiğin ve Fiziğin Dansı: Sicim Teorisi

Yapay Zeka

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji"

Yapay Zeka