Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 09/08/2021
SÜRE 6 Saat
YER Zoom Online Sınıf
Fiyat 1000 TL

BOUN101 Online Lise Yaz Okulu 3. Dönem

BOUN 101 ONLINE YAZ OKULU

(9-20 Ağustos 2021)

 Amaç

Krizler ve fırsatlar eşliğinde sürekli bir dönüşüm halinde olan dünyamızda, değişimi doğru ve akılcı yöneterek kendilerini ve dünyayı yeniden inşa edecek olan bireyleri, farklı disiplinlerden derslerle destekleyip, onları güncel müfredatı ve zengin ders içeriğiyle geleceğe hazırlayacak olan bir çevrimiçi atölyede buluşturmak.

 

Atölye Programı: 15 ders

Süre: Toplam 30 Saat

 

FİZİK, BİYOLOJİ, TIP VE YAPAY ÖĞRENME

Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Fizik, biyoloji, tıp ve yapay öğrenme. Nasıl birleştiler, beraberce nereye gidiyorlar? Bakteriler nasıl yüzer? Kuşlar yönlerini nasıl bulur? Fotosentezin kuantum fiziğiyle ne ilgisi var? Kanser hücreleri fizik yasalarına uyar mı? Manyetik resonans görüntüleme nasıl çalışır? Kuantum yapay öğrenme nedir? Klasik mekanikten kuantum mekaniğine fiziğin biyoloji, tıp ve bilgisayar bilimlerindeki 10 heyecan verici uygulaması.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

MATEMATİKSEL OYUNLARDAN HAYAT KURTARAN ÇÖZÜMLERE

Prof. Dr. Tınaz Ekim 

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Matematiksel oyunlardan keyif alıyorsunuz ama bu merakınızı gelecek planlarınızda nasıl değerlendireceğinizi tam olarak bilemiyor musunuz? O zaman mutlaka çizge kuramı (graph theory) ile tanışmalı ve Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Ekonomi, Fizik, Kimya, Matematik ve Bioenformatik gibi birçok alandaki uygulamalarını keşfetmelisiniz.

Bu derste, Königsberg şehrinin köprülerinde Euler turları atmak ve haritaları 4 renkle boyamak gibi eğlenceli matematiksel oyunların yanı sıra, baz istasyonlarına frekans atama, ders çizelgeleri oluşturma, sosyal ağların analizi, kara para aklama faaliyetlerinin belirlenmesi, dağıtım problemleri, elektronik devre tasarımı, DNA sıralaması, kuantum fiziği deneyleri gibi çeşitli alanlarda çizgelerin nasıl kullanıldığını göreceğiz. İlaveten, 2012 İktisat Nobel Ödülü’ne konu olan çizge eşleme probleminin, üniversitelere öğrenci yerleştirmede nasıl kullanıldığını ve böbrek nakli problemine uygulanarak her yıl binlerce kişinin hayatını nasıl kurtardığını inceleyeceğiz.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

PSİKODİLBİLİM: BEYİN DİLİ NASIL İŞLER? 

Dr. Öğretim Üyesi Nazik Dinçtopal Deniz

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Nefes almak, yürümek ve uyumak gibi, dil üretmek ve anlamak, günde pek çok kez, çok az veya hiç bilinçli farkındalık veya çaba olmadan gerçekleştirdiğimiz doğal bir aktivitedir. Psikodilbilim, bu yeteneğin altında yatan süreçleri inceleyen disiplinler arası bir alandır.

Bu modülde, dil kullanımını yöneten bilişsel süreçleri keşfedeceğiz. Kelimeleri, cümleleri, söylemleri anlarken ya da üretirken beynimizin gerçekleştirdiği operasyonlardan ve dil işlemedeki bilişsel süreçleri keşfetmek için kullandığımız araştırma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

DİL ÇEŞİTLİLİĞİ VE DÜNYAMIZ

Dr. Öğretim Üyesi Işıl Erduyan

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Bu modülün amacı dünyadaki dil çeşitliliği konusunda öğrencilerin algılarını açmalarına yardımcı olmak ve bu çeşitliliğin geleceği konusunda onları düşünmeye sevk etmektir.
Modül öğrencilere dil çeşitliliğinin geçirdiği tarihsel süreci temel alarak günümüz toplumsal koşullarının bu çeşitliliği nasıl etkilemekte olduğunu içeren bir perspektif sunar. Bu bağlamda özellikle günümüzde küreselleşmenin bir getirisi olarak artan insan hareketleri ve bilgi teknolojileri trafiği gibi unsurların dil çeşitliliğine nasıl katkı yaptıkları incelenir. Dil çeşitliliğinin gerek toplumsal gerek bireysel boyutları bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçlar ışığında sunulur.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

OLASILIK DAĞILIMLARI İLE HAYATI ANLAMA

Doç. Dr. Fatma Aslan Tutak

Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Olasılık dağılımı günümüz dünyasını anlamlandırma ve takip edebilme açısından çok önemli bir yerde olmakla birlikte, teknoloji alanındaki gelişmeler bu alanlardaki araştırmaların olanaklarını genişletmektedir. Veri bilimi, internetin kullanımı, davranışsal ekonomi, tıp, mühendislik alanlarında kullanılan Bayes Teoremini ve olasılık dağılımlarını anlamlandırmak dersin asıl amaçlarındandır. Bu doğrultuda COVID-19 testleri, hava şirketlerinin fazladan bilet satması gibi birçok örnek durumları inceleyerek uygulamalar yapılacaktır.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

BİLİMKURGUDAKİ BİLİM

Prof. Dr. İbrahim Semiz

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

 Bilimkurgu film ya da kitaplarında bize çok şaşırtıcı gelebilen olaylarla, sistemlerle ya da yetkinliklerle karşılaşabiliyoruz ve merak ediyoruz: Bu gerçekten olabilir mi? Yoksa yazar/senarist saçmalamış mı? Bilimkurgu ile masal/fantezinin sınırları nerededir? Bu derste, bilimin genel ilkeleri ve mantığı çerçevesinde bu soruların bir kısmına cevap arayacağız. Tüm bilimkurgu eserlerini değerlendiremeyeceğiz tabii ki, farklı konularda organize olacağız. Ana ve alt başlıklar;

 UZAY YOLCULUĞU

 • Roket ve varyasyonları
 • Işık yelkeni
 • Mesafeler problemi
 • İvme sınırlamaları
 • Seyyar dünyacıklar
 • Durma problemi
 • Uzay asansörü

DÜNYADIŞI YAŞAM

 • Tanım problemi
 • Güneş Sistemi'nde yaşam olasılıkları
 • Ötegezegenler
 • Galakside kaç uygarlık var?
 • Uygarlık ve enerji
 • Bir yıldızı sarmak
 • Yaşamın oluşumu problemi
 • "Neredeler?"
 • Dünyadışı uygarlıkların araştırılması

UZAYA AÇILMAK

 • "Dünyalaştırma" mı, suni dünyacıklar mı?
 • Uzayda yaşamımız

 

YANLIŞLAR, SPEKÜLASYONLAR VE BILIME AYKIRILIKLAR

 • Işıktan hızlı seyahat ve iletişim
 • Başka boyutlar ve evrenler
 • Zaman yolculuğu
 • Geçmiş uygarlıklar

Bilim-kurgu'nun doğru ve yanlış çıkan öngörüleri

 

GENLER, GENOMLAR VE SAĞLIĞIMIZ

Prof. Dr. Arzu Çelik

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi

Gen nedir ve nasıl okunur? Tüm genom çalışmaları neden ve nasıl yapılır? İnsan genomu sirke sineği genomundan nedenli farklıdır? Düzenleyici DNA bölgeleri, zıplayan genler ve kodlamayan RNA'lar nedir? Genomlar değişebilir mi? Hastalıkların anlaşılmasına genomik çalışmaların katkısı nedir? Gen terapisi bir seçenek midir? Kök hücre tedavisi neler vaat etmektedir? Nedir ve nasıl okunur? Tüm genom çalışmaları neden ve nasıl yapılır? İnsan genomu sirke sineği genomundan nedenli farklıdır? Düzenleyici DNA bölgeleri, zıplayan genler ve kodlamayan RNA'lar nedir? Genomlar değişebilir mi? Hastalıkların anlaşılmasına genomik çalışmaların katkısı nedir? Gen terapisi bir seçenek midir? Kök hücre tedavisi neler vaat etmektedir?

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Atıl Samancıoğlu

Dijital çağ ile birlikte artık programlama öğrenmek her meslek grubu için faydalı bir hale geldi. Analitik düşünme becerisini geliştirmek, teknoloji üretmek, günlük rutin işleri daha kolay hale getirmek ve daha birçok konu için faydalı olabilecek bu yeteneği edinmek için en uygun yollardan biri de Python ile egzersiz yapmaktır. Python günümüzün en popüler dillerinden bir tanesidir. Veri bilimi, makine öğrenmesi, siber güvenlik, yapay zeka, web geliştirme, masaüstü geliştirme ve daha bir çok farklı konuda oldukça yayın kullanılan Python aynı zamanda öğrenmesinin kolay olması ve çok hızlı sonuçlar alınabilmesi sayesinde dünyada yazılımcıların göz bebeği haline gelmiştir. Tüm bunlar ele alınarak giriş seviyesinde tasarlanan “Python ile Programlamaya Giriş” eğitimi ile aşağıdaki hedeflere ulaşabilirsiniz:

 • Bilgisayarların nasıl çalıştığını kavramak
 • Değişken, döngü, koleksiyon vb. temel programlama kavramlarına aşina olmak
 • İlk kodları yazıp çalıştırabilecek konuma gelmek

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ OLARAK ETKİ YARATMAK

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi

Bir sorunla karşılaştığımızda iki seçeneğimiz var. Birincisi durumdan yakınmak ve üst makamın bu sorunu çözmesini beklemek. İkincisi ise tüm imkansızlıklara rağmen harekete geçmek ve sorunu çözmek üzere sınırları genişletmek. Boğaziçi Üniversitesi Fireup Değişim Öncüleri programı öğrencilerinin deneyimlerini aktaracağı bu derste girişimcilik, yaratıcılık, ilham ve keşif sizi bekliyor.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

DAVRANIŞLARIN TEMELLERİ: GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ VE EPİGENETİK

Dr. Öğretim Üyesi Elif Aysimi Duman

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Davranışlarımızı ve sağlığımızı, sahip olduğumuz genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi belirler. Bu derste, davranışlarımızdaki bireysel farklılıkların altında yatan bu gen-çevre etkileşimleri hakkındaki bilimsel araştırmalardan örnekler verilip, bu etkileşimlerin nasıl vücudumuzun işleyişini, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı etkilediği tartışılacaktır. Aynı zamanda, bu gen-çevre etkileşimlerini mümkün kılan epigenetik mekanizmaların öneminden ve bu mekanizmaların davranışa etkilerinin incelendiği davranışsal epigenetik alanındaki araştırma bulgularından bahsedilecektir. Ders boyunca psikoloji, genetik, sinirbilim, endokrinoloji gibi farklı disiplinlerarası projelerden örnekler verilip, davranışlarımızın anlaşılmasıyla ilgili araştırmalar için bu ortaklıkların önemi üzerinde durulacaktır

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

SİBER GÜVENLİK

Doç. Dr. Bilgin Metin

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Siber Güvenlik dijitalleşen dünyada hem şirketler hem bireyler için çok kritik bir hale geldi. Bu durum nasıl ortaya çıktı kısaca bakalım.  İnternet ağı ilk çıktığından bu yana hem sosyal hem teknolojik hem de ekonomik manada çağımızın en büyük değişikliklerini tetiklemiştir. Sosyal Medya yüzünden insanlar büyük zamanlarını bilgisayar veya cep telefonları üzerinde geçirebilmektedir. Internet üzerinden satış yapan siteler yanı sıra bu sosyal medya platformları üzerinde verilen reklamlar sayesinde, e-ticaret dünyada farklı boyutlara gelmiştir. Artık web sitesi olmayan şirket yok gibidir. Bu web siteleri yoğun miktarda kişisel veriler de işlemektedir. İnternet üzerinden e-postalar ve video konferanslar sayesinde tüm firmalar haberleşmektedir. Sırasıyla 3G ve 4G mobil internet teknolojilerinin çıkmasıyla internetin kullanım alanı daha da genişlemiş, bulut bilişim teknolojisi kurumların teknoloji maliyetlerini düşürmeye başlamıştır.  Böylece internet teknolojileri kullanılarak kuruluşların hedeflerine daha hızlı ulaşabilmesi dijitalleşme kavramını ortaya çıkarmıştır. Yani internet teknolojilerine bağlı ekonomik ve sosyal yaşam tarzı bizi siber saldırılara açık hale getirmektedir. Özellikle bugünlerde, hayatımıza giren COVID-19 bu dijitalleşmenin hızı artmış herkes dijital dünya ile çok daha entegre hale gelmiştir.

 Bu gereksinimler doğrultusunda Siber Güvenliğe Giriş dersi sizler için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmanız beklenmektedir.

 

 • Siber güvenlik ile ilgili en temel kavramları öğreneceksiniz
 • Bu zaman kadar yapılan en önemli siber saldırılar neler konuşacağız
 • Hacker filimler gerçek mi? Siber saldırılara uğramak
 • Siber saldırıların temel adımları nelerdir göreceğiz
 • Siber Güvenlik amaçlı geliştirilen Kali Linux işletim sistemini tanıyacaksınız.
 • Uygulamalı olarak temel siber saldırı teknikleri nelerdir göreceksiniz

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 101

Teknoloji ve inovasyon odaklı küresel dönüşümün yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için, UN SDSN Türkiye, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) doğrultusunda, “Birleşmiş Milletler Gündem 2030” vizyonu ile uyumlu projeler yürütmektedir. Bu çerçevede, ilişik eğitim programı; lise öğrencilerine, sürdürülebilir kalkınma kavramının, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, BOUN 101 Programı’nda genel olarak aktarılmasını kapsamaktadır.

BOUN 101 kapsamında yürütülecek Sürdürülebilirlik dersi, lise öğrencilerine, sürdürülebilir kalkınma kavramını ve süreçlerini, BM 2030 Gündemini ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, örnekler ile aktarmayı; çözüme odaklanarak, yaratıcılık ve girişimciliği teşvik etmeyi ve eğlenceli bir eğitim ortamı sunmayı hedeflemektedir.

 Ders 1: Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Dr. Tamer Atabarut

 • Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Nedir?
 • Sürdürülebilir Kalkınma Kilometre Taşları
 • BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Hayatımda Neden Önemli?

Aktivite: SDSN Türkiye Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Tanıyalım Oyunu

Ders 2: Dünyamızı Koruyarak Sürdürülebilir Kalkınmayı Nasıl Sağlarız? Prof. Dr. Begüm Özkaynak

 • Sosyal, Ekonomik ve Çevre Boyutuyla Sürdürülebilirlik
 • “Yeşil Ekonomi”, Dünya ve Türkiye
 • İklim ve Çevre Adaleti (Agroekoloji, Gıda hareketleri)
 • Ne yapmalıyız?

Aktivite: Çevremde Gözlemlediğim bir Gıda Sorunu Hangi Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ile Ele Alabilirim?

Ders 3: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında İklim Değişikliği, Prof. Dr. Levent Kurnaz

 • İklim Değişikliği Bilimi
 • İklim Değişikliğinin Sonuçları
 • Biyoçeşitlilik nedir?
 • İklim Değişikliği ile Mücadele

Aktivite: İklim Değişikliği ile Mücadelede Ben Ne Yapabilirim?

 

KARİYER SEÇİMİNDE İLK BASAMAK

Dr. Sevgi Kesim

Sınava hazırlanırken hedef belirlemek, bu hedefleri tespit edebilir hale getirmek, onlara ulaşmaya yardımcı olacaktır. Bu ders, potansiyelinizin farkına varmanıza, kendinizi tanımanıza ve başarma isteğinizi artırıcı yöntemleri keşfetme sürecinize katkıda bulunacak.  Üniversite ve bölüm tercihi bireyin yaşamındaki en önemli kararlardan biridir. Bunun kişinin hayalleri ve yetkinlikleri ile nasıl uyumlu olacağının keşfi ise maalesef zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreçte değişen dünyanın yeni kodlarının çalıma hayatındaki etkisini anlamak gelecek planlaması için çok önemlidir. Bu derste, bu sürecin genç için daha anlaşılabilir hale gelmesine yardımcı olacak araçlar verilecek ve geleceğin iş yaşamı ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilecektir.  Bu noktada kendilerine bakışları ve soracakları soruları derinleştirerek bireysel bir iç görü sağlamaları sağlanacaktır.  Bu dersin içinde çeşitli ölçüm araçları ve vaka çalışmaları incelenecektir.

 Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİLİŞİM: MEGA PROJE YÖNETİMİ

Prof. Dr. Beliz Özorhon

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 2030 Gündemi, Birleşmiş Milletler’in öncü kalkınma ajansı UNDP’nin gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla ortaya koyduğu 17 amacı içeren bir eylem planıdır. İnşaat sektörünün özellikle sürdürülebilir şehirler, iklim, su, enerji ve altyapı konularında bu küresel amaçlara katkı sunması beklenmektedir. Tüm dünyada büyük bütçeli altyapı yatırımlarının yüksek hızda arttığı gözlenmektedir. Büyüyen pazarlar ve değişen talepler kapsamında bu tür mega projelerin yönetimi önem kazanmaktadır. Endüstri 4.0 çağında yaşanan gelişmelere parallel olarak sektörün dijitalleşmesi, yenilikçi ve bütünleşik bir proje yönetimi yaklaşımı benimsemesi kaçınılmazdır. Bu ders kapsamında sürdürülebilirlik ve bilişim odaklı bir inşaat sektörünü tartışıyor olacağız. Ele alacağımız ana başlıklar:

 • Küresel inşaat pazarı ve mega projeler
 • Proje yönetiminde güncel eğilimler (Endüstri 4.0, çeviklik, inovasyon, bilgi yönetimi)
 • Sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirler, dijital ikizler
 • Bütünleşik proje yönetimi ve Yapı Bilgi Modellemesi

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

 Yaz Okulu’nda toplam 15 ders açılmaktadır. Öğrenciler en az 1 en fazla 5 ders seçmelidirler. Aynı saatlerde verilen seçmeli derslerden yalnızca biri için seçim yapılabilmektedir. Son kayıt tarihi 1 Ağustos 2021’dir.

 

Ücretler KDV dahil; Tek Ders: 1000 TL / 5’li Ders Paketi: 4000 TL

 

*Akademik olarak başarılı ve gereksinimi olan öğrencilere %25, %50 ya da %100 oranlarında burs sağlanacaktır. Burs başvuruları 25 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir.

 

BURS BAŞVURUSU

Akademik üstün başarınızı ve maddi yetersizlik durumunuzu belirten burs başvuru belgelerinizi taratıp tek bir pdf halinde birleştirerek bilgetunahanyayla@gmail.com ve kesim@boun.edu.tr adreslerine “Ad-Soyad-BOUN101 Burs Başvurusu” mail konu başlığıyla en geç 25 Temmuz 2021’e kadar göndermeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek belgeler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belgeleri ayrı maillerde göndermemeniz, birleştirip tek pdf dosyası olarak göndermeniz, belge kaybı ve karışıklık yaşanmaması adına önemle rica olunur.

Burs Başvurusu Belgeleri

 • Başarı belirten ve öğrenciden bahseden, öğretmenler tarafından yazılmış 2 referans mektubu,
 • Öğrencinin BOUN101 programına başvuru amacını belirten, öğrencinin kaleminden amaç mektubu,
 • Gelir belgesi (maaş bordrosu, özel durum belirten -varsa- belgeler…),
 • Akademik üstünlük belgeleri (Akademik üstün başarı belirten belgeler, not ortalaması gösteren transkriptler, çeşitli olimpiyat ya da yarışmalardan edinilen başarıları gösteren belgeleri, başarı belgeleyen katılım ve sertifika belgeleri, sanatsal sportif ya da kültürel aktivitelerinizi gösteren belgeler…)

 

**** BÜYEM BOUN101 Yaz Okulu programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Gruplandırma

AdetFiyat
1 Adet Program1000 TL
5 Adet Program4000 TL
2 Adet Program2000 TL
3 Adet Program3000 TL
3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.