Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 26/07/2021
SÜRE 6 Saat
YER Zoom Online Sınıf
Fiyat 1000 TL

BOUN101 Online Lise Yaz Okulu 2. Dönem

 BOUN 101 ONLINE YAZ OKULU

(26 Temmuz – 6 Ağustos 2021)

 Amaç

Krizler ve fırsatlar eşliğinde sürekli bir dönüşüm halinde olan dünyamızda, değişimi doğru ve akılcı yöneterek kendilerini ve dünyayı yeniden inşa edecek olan bireyleri, farklı disiplinlerden derslerle destekleyip, onları güncel müfredatı ve zengin ders içeriğiyle geleceğe hazırlayacak olan bir çevrimiçi atölyede buluşturmak.

 

Atölye Programı: 17 ders

Süre: Toplam 30 Saat

 

İLERİ ELEKTRİK VE MAGNETİZMA

Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

 

Dersimizin amacı lise öğrencilerini Advance Placement (AP) formatında, elektrik ve magnetizma üzerine zengin içeriklerle donatılmış ileri seviye bir ders ile buluşturmak. Derslerde çeşitli deney videoları üzerinde de tartışacağız. Her konuyla ilgili ödevler ve quizler olacak.

 Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

 MATEMATİKSEL OYUNLARDAN HAYAT KURTARAN ÇÖZÜMLERE

Prof. Dr. Tınaz Ekim 

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Matematiksel oyunlardan keyif alıyorsunuz ama bu merakınızı gelecek planlarınızda nasıl değerlendireceğinizi tam olarak bilemiyor musunuz? O zaman mutlaka çizge kuramı (graph theory) ile tanışmalı ve Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Ekonomi, Fizik, Kimya, Matematik ve Bioenformatik gibi birçok alandaki uygulamalarını keşfetmelisiniz.

Bu derste, Königsberg şehrinin köprülerinde Euler turları atmak ve haritaları 4 renkle boyamak gibi eğlenceli matematiksel oyunların yanı sıra, baz istasyonlarına frekans atama, ders çizelgeleri oluşturma, sosyal ağların analizi, kara para aklama faaliyetlerinin belirlenmesi, dağıtım problemleri, elektronik devre tasarımı, DNA sıralaması, kuantum fiziği deneyleri gibi çeşitli alanlarda çizgelerin nasıl kullanıldığını göreceğiz. İlaveten, 2012 İktisat Nobel Ödülü’ne konu olan çizge eşleme probleminin, üniversitelere öğrenci yerleştirmede nasıl kullanıldığını ve böbrek nakli problemine uygulanarak her yıl binlerce kişinin hayatını nasıl kurtardığını inceleyeceğiz.

 Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

PSİKODİLBİLİM: BEYİN DİLİ NASIL İŞLER? 

Dr. Öğretim Üyesi Nazik Dinçtopal Deniz

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

 

Nefes almak, yürümek ve uyumak gibi, dil üretmek ve anlamak, günde pek çok kez, çok az veya hiç bilinçli farkındalık veya çaba olmadan gerçekleştirdiğimiz doğal bir aktivitedir. Psikodilbilim, bu yeteneğin altında yatan süreçleri inceleyen disiplinler arası bir alandır.

Bu modülde, dil kullanımını yöneten bilişsel süreçleri keşfedeceğiz. Kelimeleri, cümleleri, söylemleri anlarken ya da üretirken beynimizin gerçekleştirdiği operasyonlardan ve dil işlemedeki bilişsel süreçleri keşfetmek için kullandığımız araştırma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

NÖROBİLİM: BEYİN-DAVRANIŞ İLİŞKİSİ

 Dr. Öğretim Üyesi Güneş Ünal

Boğaziçi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

 Bu ders, insanların duygu, düşünce ve davranışlarının nöronal (veya biyolojik) temellerini incelemektedir. Derse beyin araştırmalarının tarihiyle başlanacak ve yaklaşık 100 yıllık bir bilim dalı olan nörobilimin güncel konu ve yöntemleri açıklanacaktır. Biyolojik mekanizmaların ayrıntılarından ziyade sinir sisteminin kavramsal düzeyde ele alınacağı ders, şu sorular çerçevesinde işlenecektir:

 • Beyin transplantasyonu mümkün mü? Bir insan başka birinin beyniyle yaşayabilir mi?
 • Kişiliğimiz, duygularımız ve anılarımız beyinde nerede ve nasıl kodlanır?
 • Yeni bir şey öğrendiğimizde beynimizde nasıl değişiklikler meydana gelir?
 • Psikolojik/psikiyatrik ve nörolojik bozuklukları nasıl düzeltebiliriz?
 • Nörobilimin temel araştırma yöntemleri nelerdir?
 • Beyinde elektriksel ve kimyasal iletişim nasıl olur?
 • Nöronların diğer biyolojik hücrelerden farkları nelerdir?

 Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

DİL ÇEŞİTLİLİĞİ VE DÜNYAMIZ

Dr. Öğretim Üyesi Işıl Erduyan

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Bu modülün amacı dünyadaki dil çeşitliliği konusunda öğrencilerin algılarını açmalarına yardımcı olmak ve bu çeşitliliğin geleceği konusunda onları düşünmeye sevk etmektir.
Modül öğrencilere dil çeşitliliğinin geçirdiği tarihsel süreci temel alarak günümüz toplumsal koşullarının bu çeşitliliği nasıl etkilemekte olduğunu içeren bir perspektif sunar. Bu bağlamda özellikle günümüzde küreselleşmenin bir getirisi olarak artan insan hareketleri ve bilgi teknolojileri trafiği gibi unsurların dil çeşitliliğine nasıl katkı yaptıkları incelenir. Dil çeşitliliğinin gerek toplumsal gerek bireysel boyutları bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçlar ışığında sunulur.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

OLASILIK DAĞILIMLARI İLE HAYATI ANLAMA

Doç. Dr. Fatma Aslan Tutak

Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Olasılık dağılımı günümüz dünyasını anlamlandırma ve takip edebilme açısından çok önemli bir yerde olmakla birlikte, teknoloji alanındaki gelişmeler bu alanlardaki araştırmaların olanaklarını genişletmektedir. Veri bilimi, internetin kullanımı, davranışsal ekonomi, tıp, mühendislik alanlarında kullanılan Bayes Teoremini ve olasılık dağılımlarını anlamlandırmak dersin asıl amaçlarındandır. Bu doğrultuda COVID-19 testleri, hava şirketlerinin fazladan bilet satması gibi birçok örnek durumları inceleyerek uygulamalar yapılacaktır.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Prof. Dr. Arzu Çelik

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi

Biyoteknoloji 21 asra damgasını vuran bilim dallarından biridir ve insan, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapı ve işleyişlerini anlatan moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin ortak çalışmalarını kapsar. Biyoteknoloji kısaca araştırmalarda elde edilen temel bilgileri kullanarak genetik mühendisliği yöntemleriyle insanların sağlık, ecza, gıda gibi temel sorunlarını çözmeye çalışmaktadır.

DNA yapısının çözülmesiyle başlayan bu alan son yıllarda DNA analizinde kullanılan yöntemlerin gelişmesi ve ucuzlaması sebebiyle çok hızlı ilerleme kaydedilmektedir. Örneğin, son yılların en önemli keşfi CRISPR teknolojisi de biyoteknolojinin her alanına girmeyi başarmıştır. Bu ders günlük hayatta karşılaştığınız biyoloji ile ilgili bilgileri daha iyi değerlendirebilmeniz ve kullanılan yöntemleri daha iyi anlamanız amacıyla tasarlanmıştır.

Bu dersi tamamladığınızda aşağıdaki soruları cevaplayabilecek duruma gelmiş olacaksınız:

 • Gen nedir ve nasıl okunur?
 • Tüm genom çalışmaları neden ve nasıl yapılır?
 • İnsan genomu sirke sineği genomundan neden farklıdır?
 • Düzenleyici DNA bölgeleri, zıplayan genler ve kodlamayan RNA'lar nedir?
 • Genomlar değişebilir mi?
 • Hastalıkların anlaşılmasına genomik çalışmaların katkısı nedir?
 • Gen terapisi bir seçenek midir?
 • Kök hücre tedavisi neler vaat etmektedir?
 • Sağlık alanındaki biyoteknolojik uygulamalar nelerdir, nasıl yapılır?

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

MATEMATIK VE FIZIĞIN DANSI: SICIM TEORISI

Dr. Öğretim Üyesi Can Kozçaz

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Sicim Teorisi, doğada gözlemlediğimiz bütün etkileşmeleri aynı çatı altında birleştirip açıklama ihtimali en yüksek olan teori olmaya adaydır. Herhangi teorinin ya da modelin, doğa ile alakası olup olmadığının gerçek hakemi deneylerdir. Fakat deneysel olarak Sicim Teorisi'ni test etmek için henüz ne sahip olduğumuz teknoloji yeterli ne de teoriyi yeterince derin anlayabiliyoruz. Buna rağmen, Sicim Teorisi bize doğayı anlamak için kullandığımız teorilerin yapılarını anlamaya yönelik hem fiziksel hem de matematiksel olarak yeni fikirler ve ilişkiler üretmeyi amaçlamaktadır. Örneğin son yüzyıl içinde gerçekleşen birçok matematiksel ilerlemenin, fizik teorilerini daha iyi anlamak için nasıl kullanılabileceğini öğretir ya da fizikten elde edilmiş önsezileri kullanarak, daha önce alakasız olduğu düşünülen, matematik dalları arasında bağlar kurar. Bu sayede yeni teorilerin kurulması ve sonuçların elde edilmesi için de ilham kaynağı olur. Bu doğrultuda bu ders, Sicim Teorisi’nin basitçe ne olduğu ve ne gibi fiziksel ve matematiksel gelişmelere vesile olduğunu anlamaya yönelik bir içeriğe sahip olacaktır.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum/50 dk ders + 10 dk mola)

 

KOTLİN İLE ANDROİD MOBİL UYGULAMAYA GİRİŞ

Atıl Samancıoğlu
Akıllı telefonlar son 10 yılda hepimizin hayatını değiştirdi ve bize daha önce görmediğimiz birçok imkânı sağladı. Android dünyada en çok kullanılan akıllı telefon işletim sistemi olmasıyla beraber birçok popüler markanın tercihi olarak da hayatımızda yer tutuyor. 2017'de Google'ın desteklemeye başladığı Kotlin programlama dili ile Android için mobil uygulamalar geliştirilebiliyor. Bu eğitimin içerisinde programlanın temellerini öğrenirken, mobil geliştirmenin de tadını alacağımız güzel bir müfredatla "merhaba dünya" diyeceğiz.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

DİJİTAL DÜNYADA PAZARLAMA VE TİCARET

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi

Dijital bir dünyada yaşıyoruz. Alışveriş, sosyalleşme, buluşma ve ilişki kurma gibi birçok aktivite giderek daha fazla çevrimiçi biçimde gerçekleşiyor ve bizler de daha fazla dijitalleşiyoruz. Dolayısıyla Internet üzerinde iş yapış modellerini öğrenmek, pazarlama, satış, lojistik, hukuk, ödeme gibi konuların nasıl işlediğini anlamak herkes için oldukça önemli. Büyük şirketler bile bu çağda müşterileri nezdinde anlamlarını koruyabilmek için yeni yolların arayışındalar. Topluluk kurmak, yönetmek, içerik oluşturmak, içerikleri toplamak, haberleri özelleştirmek bu çağın yeni gereklilikleri. Değişen ticaret dinamiklerinin tartışılacağı bu ders, e-ticaret ve dijital pazarlama alanını öğrenmek isteyen kişiler için gerekli strateji ve araçları içermektedir.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

DİJİTAL VATANDAŞLIĞA ADIM ADIM

Dr. Öğretim Üyesi Duygu Umutlu

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sosyo- toplumsal yapıyı hızlı bir şekilde etkilemesi iyi bir vatandaş olma algısını iyi bir “dijital vatandaş” olma algısına evirmeye başladı. Özellikle, Koronavirüs salgınıyla birlikte dijital dünya hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Belki de hayatımızın her saniyesinde içerisinde bulunduğumuz bu dünyadaki haklarımızı bilmek, kişisel bilgilerimizi korumak ve etik davranışlar sergilemek en temel gereksinimlerimizden oldu. Diğer bir deyişle, gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da hak, hukuk ve sorumluluklar çerçevesinde; etik algısını da gözeterek hareket etme gerekliliği ortaya çıktı.

Bu çerçevede, Dijital Vatandaşlığa Adım Adım dersi sizler için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamladığınızda, ulaşmanız beklenen hedeflerden bazıları şunlardır:

 • Dijital ortamlarda kişisel verilerinizi korumak
 • Dijital dünyada itibarınızı korumaya almak
 • Güçlü şifreler oluşturmak
 • Dijital dünyadaki diğer kullanıcılara saygı göstermek
 • Dijital etik kurallara uymak

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

DAVRANIŞLARIN TEMELLERİ: GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ VE EPİGENETİK

Dr. Öğretim Üyesi Elif Aysimi Duman

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Davranışlarımızı ve sağlığımızı, sahip olduğumuz genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi belirler. Bu derste, davranışlarımızdaki bireysel farklılıkların altında yatan bu gen-çevre etkileşimleri hakkındaki bilimsel araştırmalardan örnekler verilip, bu etkileşimlerin nasıl vücudumuzun işleyişini, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı etkilediği tartışılacaktır. Aynı zamanda, bu gen-çevre etkileşimlerini mümkün kılan epigenetik mekanizmaların öneminden ve bu mekanizmaların davranışa etkilerinin incelendiği davranışsal epigenetik alanındaki araştırma bulgularından bahsedilecektir. Ders boyunca psikoloji, genetik, sinirbilim, endokrinoloji gibi farklı disiplinlerarası projelerden örnekler verilip, davranışlarımızın anlaşılmasıyla ilgili araştırmalar için bu ortaklıkların önemi üzerinde durulacaktır

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

  

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER: AFET YÖNETİM ALGORİTMASI

Prof. Dr. Emre Otay

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi

Ülkemizi özellikle de İstanbul’u tehdit eden en önemli doğal afet depremlerdir. Ortalamada her 10 senede bir 7 büyüklüğünde deprem oluşturan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda bulunan İstanbul’da da; hem nüfus yoğunluğu hem de ekonominin merkezinde olması sebebiyle deprem kaynaklı can ve maddi kayıpların yüksek olacağı öngörülmektedir. Özellikle yüksek binalar, asma köprüler, tarihi yapılar ve endüstriyel yapılar gibi kritik öneme sahip birçok yapının bulunduğu İstanbul gibi şehirlerde yapıların deprem sırasındaki öngörülen performansı ve sonrasındaki durumunun belirlenmesi önemlidir. Teknolojide kaydedilen hızlı gelişmeler sayesinde yapıların mevcut durumu, yapılara yerleştirilen sensör verilerinin analizi sayesinde uzaktan, hızlı ve otomatik şekilde yapılabilmektedir. Depremselliğin yüksek olduğu Kaliforniya ve Japonya gibi bölgelerde uzun süredir kullanılan yapı sağlığı izlemesi ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Deprem Mühendisliği ve Yapı Sağlığı İzlemesi üzerine olacak bu giriş dersinde şu ana başlıklar açıklanacaktır.

 • Dünyada ve Türkiye’de Depremsellik
 • Deprem Mühendisliğinin Temelleri
 • Yapı Sağlığı İzlemesinin Temelleri
 • Yapı Sağlığı İzlemesi Örnekleri (Yüksek Bina, Tarihi Yapı, Asma Köprü, Rüzgar Türbini)

 Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

BULUT BİLİŞİM

Doç. Dr. Bilgin Metin

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Bugün bilişim günümüzün en önemli teknolojilerinden birisidir firmalar kendi Sistem odalarında yazılımlardan donanım yatırımları yapmak yerine büyük veri merkezi ağlarından oluşan Bulut Bilişim Sistemlerini kiralamayı tercih ediyorlar.  Bu şekilde başlangıçta çok büyük alt yapı imkan ve yatırımlarına sahip olmadan küresel işletmelerin kullandığı en üstün yetenekli sistemleri kullanmaya başlayıp rekabet avantajı elde edebiliyorlar. Dijital dünyanın en önemli öğesi durumunda olan bulut Bilişim sistemleri hakkında bilgi sahibi olup bu sistemleri kullanabilme becerisi bilişim dünyasında kendine yer bulmak isteyen herkes için çok önemli hale geldi. Bu gereksinimler doğrultusunda Bulut Bilişim dersi sizler için tasarlanmıştır. Bulut bilişim sadece teorik olarak tam olarak öğrenilemez. Uygulamalarla desteklenen bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmanız beklenmektedir.

 • Bulut Bilişim ile ilgili en temel kavramları öğreneceksiniz
 • Bulut bilişimin işletmeler ve girişimciler için faydalarını göreceksiniz.
 • Bulut bilişim dönüşümü yapmak isteyen firmaların göz önüne alması gereken noktaları öğreneceksiniz
 • Bulut Bilişim sistemlerinin güvenliği ve kişisel verilerin korunması açısından yapılması gerekenleri öğreneceksiniz.
 • Bulut üzerinde bir Microsoft Windows Sunucu açıp üzerinde bir web sitesi oluşturmayı uygulayarak öğreneceksiniz
 • Bulut üzerinde bir GNU/Linux sunucu açıp üzerinde bir web sitesi oluşturmayı uygulayarak öğreneceksiniz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 101

Teknoloji ve inovasyon odaklı küresel dönüşümün yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için, UN SDSN Türkiye, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) doğrultusunda, “Birleşmiş Milletler Gündem 2030” vizyonu ile uyumlu projeler yürütmektedir. Bu çerçevede, ilişik eğitim programı; lise öğrencilerine, sürdürülebilir kalkınma kavramının, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, BOUN 101 Programı’nda genel olarak aktarılmasını kapsamaktadır.

BOUN 101 kapsamında yürütülecek Sürdürülebilirlik dersi, lise öğrencilerine, sürdürülebilir kalkınma kavramını ve süreçlerini, BM 2030 Gündemini ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, örnekler ile aktarmayı; çözüme odaklanarak, yaratıcılık ve girişimciliği teşvik etmeyi ve eğlenceli bir eğitim ortamı sunmayı hedeflemektedir.

 

Ders 1: Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Dr. Tamer Atabarut

 • Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Nedir?
 • Sürdürülebilir Kalkınma Kilometre Taşları
 • BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Hayatımda Neden Önemli?

Aktivite: SDSN Türkiye Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Tanıyalım Oyunu

Ders 2: Dünyamızı Koruyarak Sürdürülebilir Kalkınmayı Nasıl Sağlarız? Prof. Dr. Begüm Özkaynak

 • Sosyal, Ekonomik ve Çevre Boyutuyla Sürdürülebilirlik
 • “Yeşil Ekonomi”, Dünya ve Türkiye
 • İklim ve Çevre Adaleti (Agroekoloji, Gıda hareketleri)
 • Ne yapmalıyız?

Aktivite: Çevremde Gözlemlediğim bir Gıda Sorunu Hangi Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ile Ele Alabilirim?

Ders 3: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında İklim Değişikliği, Prof. Dr. Levent Kurnaz

 • İklim Değişikliği Bilimi
 • İklim Değişikliğinin Sonuçları
 • Biyoçeşitlilik nedir?
 • İklim Değişikliği ile Mücadele   

 Aktivite: İklim Değişikliği ile Mücadelede Ben Ne Yapabilirim?

 

 Yaz Okulu’nda toplam 17 ders açılmaktadır. Öğrenciler en az 1 en fazla 5 ders seçmelidirler. Aynı saatlerde verilen seçmeli derslerden yalnızca biri için seçim yapılabilmektedir. Son kayıt tarihi 18 Temmuz 2021’dir.

 

Ücretler KDV dahil; Tek Ders: 1000 TL /5’li Ders Paketi: 4000 TL

 

 *Akademik olarak başarılı ve gereksinimi olan öğrencilere %25, %50 ya da %100 oranlarında burs sağlanacaktır. Burs başvuruları 11 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir.

 

BURS BAŞVURUSU 

Akademik üstün başarınızı ve maddi yetersizlik durumunuzu belirten burs başvuru belgelerinizi taratıp tek bir pdf halinde birleştirerek bilgetunahanyayla@gmail.com ve kesim@boun.edu.tr adreslerine  “Ad-Soyad-BOUN101 Burs Başvurusu” mail konu başlığıyla en geç 11 Temmuz 2021’e kadar göndermeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek belgeler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belgeleri ayrı maillerde göndermemeniz, birleştirip tek pdf dosyası olarak göndermeniz, belge kaybı ve karışıklık yaşanmaması adına önemle rica olunur.

Burs Başvurusu Belgeleri

 • Başarı belirten ve öğrenciden bahseden, öğretmenler tarafından yazılmış 2 referans mektubu,
 • Öğrencinin BOUN101 programına başvuru amacını belirten, öğrencinin kaleminden amaç mektubu
 • Gelir belgesi (maaş bordrosu, özel durum belirten -varsa- belgeler…)
 • Akademik üstünlük belgeleri (Akademik üstün başarı belirten belgeler, not ortalaması gösteren transkriptler, çeşitli olimpiyat ya da yarışmalardan edinilen başarıları gösteren belgeleri, başarı belgeleyen katılım ve sertifika belgeleri, sanatsal sportif ya da kültürel aktivitelerinizi gösteren belgeler…)

**** BÜYEM BOUN101 Yaz Okulu programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

 Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Gruplandırma

AdetFiyat
1 Adet Program1000 TL
5 Adet Program4000 TL
2 Adet Program2000 TL
3 Adet Program3000 TL
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.