Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 03/07/2021
SÜRE 6 Saat
YER Zoom Online Sınıf
Fiyat 1000 TL

BOUN101 Online Lise Yaz Okulu 1. Dönem

BOUN 101 ONLINE YAZ OKULU  (3-10 Temmuz 2021)

Amaç

Krizler ve fırsatlar eşliğinde sürekli bir dönüşüm halinde olan dünyamızda, değişimi doğru ve akılcı yöneterek kendilerini ve dünyayı yeniden inşa edecek olan bireyleri, farklı disiplinlerden derslerle destekleyip, onları güncel müfredatı ve zengin ders içeriğiyle geleceğe hazırlayacak olan bir çevrimiçi atölyede buluşturmak.

Atölye Programı: 7 ders

Süre: Toplam 30 Saat

 

BİLİMKURGUDAKİ BİLİM

Prof. Dr. İbrahim Semiz

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Bilimkurgu film ya da kitaplarında bize çok şaşırtıcı gelebilen olaylarla, sistemlerle ya da yetkinliklerle karşılaşabiliyoruz ve merak ediyoruz: Bu gerçekten olabilir mi? Yoksa yazar/senarist saçmalamış mı? Bilimkurgu ile masal/fantezinin sınırları nerededir? Bu derste, bilimin genel ilkeleri ve mantığı çerçevesinde bu soruların bir kısmına cevap arayacağız. Tüm bilimkurgu eserlerini değerlendiremeyeceğiz tabii ki, farklı konularda organize olacağız. Ana ve alt başlıklar;

UZAY YOLCULUĞU

 • Roket ve varyasyonları
 • Işık yelkeni
 • Mesafeler problemi
 • İvme sınırlamaları
 • Seyyar dünyacıklar
 • Durma problemi
 • Uzay asansörü

DÜNYADIŞI YAŞAM

 • Tanım problemi
 • Güneş Sistemi'nde yaşam olasılıkları
 • Ötegezegenler
 • Galakside kaç uygarlık var?
 • Uygarlık ve enerji
 • Bir yıldızı sarmak
 • Yaşamın oluşumu problemi
 • "Neredeler?"
 • Dünyadışı uygarlıkların araştırılması

UZAYA AÇILMAK

 • "Dünyalaştırma" mı, suni dünyacıklar mı?
 • Uzayda yaşamımız

YANLIŞLAR, SPEKÜLASYONLAR VE BILIME AYKIRILIKLAR

 • Işıktan hızlı seyahat ve iletişim
 • Başka boyutlar ve evrenler
 • Zaman yolculuğu
 • Geçmiş uygarlıklar
 • Bilim-kurgu'nun doğru ve yanlış çıkan öngörüleri

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

NÖROBİLİM: BEYİN-DAVRANIŞ İLİŞKİSİ

Dr. Öğretim Üyesi Güneş Ünal

Boğaziçi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Bu ders, insanların duygu, düşünce ve davranışlarının nöronal (veya biyolojik) temellerini incelemektedir. Derse beyin araştırmalarının tarihiyle başlanacak ve yaklaşık 100 yıllık bir bilim dalı olan nörobilimin güncel konu ve yöntemleri açıklanacaktır. Biyolojik mekanizmaların ayrıntılarından ziyade sinir sisteminin kavramsal düzeyde ele alınacağı ders, şu sorular çerçevesinde işlenecektir:

 • Beyin transplantasyonu mümkün mü? Bir insan başka birinin beyniyle yaşayabilir mi?
 • Kişiliğimiz, duygularımız ve anılarımız beyinde nerede ve nasıl kodlanır?
 • Yeni bir şey öğrendiğimizde beynimizde nasıl değişiklikler meydana gelir?
 • Psikolojik/psikiyatrik ve nörolojik bozuklukları nasıl düzeltebiliriz?
 • Nörobilimin temel araştırma yöntemleri nelerdir?
 • Beyinde elektriksel ve kimyasal iletişim nasıl olur?
 • Nöronların diğer biyolojik hücrelerden farkları nelerdir?

 Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

 1. YÜZYIL BECERİLERİ İÇİN TEKNOLOJİ

    Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Şen-Akbulut

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Endüstri 4.0 olarak da isimlendirilen dördüncü sanayi devriminin yaşandığı günümüzde toplumlarda hızlı bir dijital dönüşüm gerçekleşmektedir. Tarih boyunca, yaşanan her endüstri devrimi günlük hayatımızı, çalışmamızı ve birbirimizle etkileşim kurma biçimimizi değiştirmiştir. Bu değişimin eğitimi ve gelecekte sahip olacağımız mesleklerde bizden beklenen yetkinlikleri etkilemesi de kaçınılmazdır. 21. Yüzyıl Becerileri için Ortaklık (Partnership For 21stCentury Skills [P21]) oluşumu günümüzde en önemli görülen yetkinlikleri şu üç başlık altında sınıflandırmaktadır: 1) Öğrenme ve yenilik becerileri, 2) Bilgi, medya ve teknoloji becerileri, 3) Yaşam ve Kariyer becerileri. Bu beceriler Endüstri 4.0 nedeniyle gerçekleşecek dijital dönüşüm için gereken yeterliliklerde de karşımıza çıkmaktatır. Bu gereksinimler doğrultusunda 21. Yüzyıl Becerileri için Teknoloji dersi sizler için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmanız beklenmektedir:

 • Yüzyıl becerilerini öğrenecek ve kendi yetkinliklerinizi değerlendireceksiniz,
 • Teknolojinin 21. yüzyıl becerileri destekleme amacıyla nasıl kullanılabileceğini ve bu amaca uygun araçları belirleyebileceksiniz,
 • Dijital teknolojilerin 21. Yüzyıl becerilerinizi geliştirmek amacıyla etkin kullanımını keşfedeceksiniz.

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Prof. Dr. Arzu Çelik

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi

Biyoteknoloji 21 asra damgasını vuran bilim dallarından biridir ve insan, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapı ve işleyişlerini anlatan moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin ortak çalışmalarını kapsar. Biyoteknoloji kısaca araştırmalarda elde edilen temel bilgileri kullanarak genetik mühendisliği yöntemleriyle insanların sağlık, ecza, gıda gibi temel sorunlarını çözmeye çalışmaktadır.

DNA yapısının çözülmesiyle başlayan bu alan son yıllarda DNA analizinde kullanılan yöntemlerin gelişmesi ve ucuzlaması sebebiyle çok hızlı ilerleme kaydedilmektedir. Örneğin, son yılların en önemli keşfi CRISPR teknolojisi de biyoteknolojinin her alanına girmeyi başarmıştır. Bu ders günlük hayatta karşılaştığınız biyoloji ile ilgili bilgileri daha iyi değerlendirebilmeniz ve kullanılan yöntemleri daha iyi anlamanız amacıyla tasarlanmıştır.

Bu dersi tamamladığınızda aşağıdaki soruları cevaplayabilecek duruma gelmiş olacaksınız:

 • Gen nedir ve nasıl okunur?
 • Tüm genom çalışmaları neden ve nasıl yapılır?
 • İnsan genomu sirke sineği genomundan neden farklıdır?
 • Düzenleyici DNA bölgeleri, zıplayan genler ve kodlamayan RNA'lar nedir?
 • Genomlar değişebilir mi?
 • Hastalıkların anlaşılmasına genomik çalışmaların katkısı nedir?
 • Gen terapisi bir seçenek midir?
 • Kök hücre tedavisi neler vaat etmektedir?
 • Sağlık alanındaki biyoteknolojik uygulamalar nelerdir, nasıl yapılır?

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

SCHRÖDİNGER’İN KEDİSİ

Dr. Öğretim Üyesi Can Kozçaz

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

 1. yüzyıla girerken o zamana kadar bildiğimiz fizik yasaları ile açıklanamayan bir çok gözlem yapılmıştı. 1900 yılında Max Planck'ın kara isim ışımasını teorik olarak açıklamak için ortaya attığı enerji paketleri fikri, daha sonra birçok fizikçinin emekleri ile bugün kuantum mekaniğiolarak bilinen doğanın temel teorilerinden birine evrildi. Kuantum mekaniği günlük yaşamımızda gözlemlediğimiz alışılagelmiş olgulardan ve dinamiklerden çok farklı bir bakış açısı getirdiği için etkileyeci olduğu kadar yanlış yorumlanmaya da açıktır. Bu derslerde kuantum fiziğinin temel motivasyonları ile birlikte ne olup ne olmadığını tartışacağız. 

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum/50 dk ders + 10 dk mola)

 

PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Atıl Samancıoğlu

Dijital çağ ile birlikte artık programlama öğrenmek her meslek grubu için faydalı bir hale geldi. Analitik düşünme becerisini geliştirmek, teknoloji üretmek, günlük rutin işleri daha kolay hale getirmek ve daha birçok konu için faydalı olabilecek bu yeteneği edinmek için en uygun yollardan biri de Python ile egzersiz yapmaktır. Python günümüzün en popüler dillerinden bir tanesidir. Veri bilimi, makine öğrenmesi, siber güvenlik, yapay zekâ, web geliştirme, masaüstü geliştirme ve daha bir çok farklı konuda oldukça yayın kullanılan Python aynı zamanda öğrenmesinin kolay olması ve çok hızlı sonuçlar alınabilmesi sayesinde dünyada yazılımcıların göz bebeği haline gelmiştir. Tüm bunlar ele alınarak giriş seviyesinde tasarlanan “Python ile Programlamaya Giriş” eğitimi ile aşağıdaki hedeflere ulaşabilirsiniz:

 • Bilgisayarların nasıl çalıştığını kavramak
 • Değişken, döngü, koleksiyon vb. temel programlama kavramlarına aşina olmak
 • İlk kodları yazıp çalıştırabilecek konuma gelmek

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

SİBER GÜVENLİK

Doç. Dr. Bilgin Metin

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Siber Güvenlik

Siber Güvenlik dijitalleşen dünyada hem şirketler hem bireyler için çok kritik bir hale geldi. Bu durum nasıl ortaya çıktı kısaca bakalım.  İnternet ağı ilk çıktığından bu yana hem sosyal hem teknolojik hem de ekonomik manada çağımızın en büyük değişikliklerini tetiklemiştir. Sosyal Medya yüzünden insanlar büyük zamanlarını bilgisayar veya cep telefonları üzerinde geçirebilmektedir. Internet üzerinden satış yapan siteler yanı sıra bu sosyal medya platformları üzerinde verilen reklamlar sayesinde, e-ticaret dünyada farklı boyutlara gelmiştir. Artık web sitesi olmayan şirket yok gibidir. Bu web siteleri yoğun miktarda kişisel veriler de işlemektedir. İnternet üzerinden e-postalar ve video konferanslar sayesinde tüm firmalar haberleşmektedir. Sırasıyla 3G ve 4G mobil internet teknolojilerinin çıkmasıyla internetin kullanım alanı daha da genişlemiş, bulut bilişim teknolojisi kurumların teknoloji maliyetlerini düşürmeye başlamıştır.  Böylece internet teknolojileri kullanılarak kuruluşların hedeflerine daha hızlı ulaşabilmesi dijitalleşme kavramını ortaya çıkarmıştır. Yani internet teknolojilerine bağlı ekonomik ve sosyal yaşam tarzı bizi siber saldırılara açık hale getirmektedir. Özellikle bugünlerde, hayatımıza giren COVID-19 bu dijitalleşmenin hızı artmış herkes dijital dünya ile çok daha entegre hale gelmiştir.

Bu gereksinimler doğrultusunda Siber Güvenliğe Giriş dersi sizler için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmanız beklenmektedir.

 

 • Siber güvenlik ile ilgili en temel kavramları öğreneceksiniz
 • Bu zaman kadar yapılan en önemli siber saldırılar neler konuşacağız
 • Hacker filimler gerçek mi? Siber saldırılara uğramak
 • Siber saldırıların temel adımları nelerdir göreceğiz
 • Siber Güvenlik amaçlı geliştirilen Kali Linux işletim sistemini tanıyacaksınız.
 • Uygulamalı olarak temel siber saldırı teknikleri nelerdir göreceksiniz

Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

Yaz Okulu’nda toplam 7 ders açılmaktadır. Öğrenciler en az 1 en fazla 5 ders seçmelidirler. Aynı saatlerde verilen seçmeli derslerden yalnızca biri için seçim yapılabilmektedir. Son kayıt tarihi 25 Haziran 2021’dir.

 Ücretler KDV dahil;

*Tek Ders: 1000 TL

*5’li Ders Paketi: 4000 TL

 

BURS BAŞVURUSU

Akademik üstün başarınızı ve maddi yetersizlik durumunuzu belirten burs başvuru belgelerinizi taratıp tek bir pdf halinde birleştirerek bilgetunahanyayla@gmail.com ve kesim@boun.edu.tr adreslerine  “Ad-Soyad-BOUN101 Burs Başvurusu” mail konu başlığıyla en geç 19 Haziran 2021’e kadar göndermeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek belgeler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belgeleri ayrı maillerde göndermemeniz, birleştirip tek pdf dosyası olarak göndermeniz, belge kaybı ve karışıklık yaşanmaması adına önemle rica olunur.

Burs Başvurusu Belgeleri

 • Başarı belirten ve öğrenciden bahseden, öğretmenler tarafından yazılmış 2 referans mektubu,
 • Öğrencinin BOUN101 programına başvuru amacını belirten, öğrencinin kaleminden amaç mektubu,
 • Gelir belgesi (maaş bordrosu, özel durum belirten -varsa- belgeler…),
 • Akademik üstünlük belgeleri (Akademik üstün başarı belirten belgeler, not ortalaması

gösteren transkriptler, çeşitli olimpiyat ya da yarışmalardan edinilen başarıları

gösteren belgeleri, başarı belgeleyen katılım ve sertifika belgeleri, sanatsal sportif ya

da kültürel aktivitelerinizi gösteren belgeler…)

 

**** BÜYEM BOUN101 Yaz Okulu programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

İZOTOMİ MESLEK ENVANTERİ + ONLİNE KARİYER REHBERLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Dr.Sevgi Kesim

Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Ofisi Koordinatörü & Eğitmen ve Öğrenci Koçu

Amaç: İzotomi envanteri ile öğrenciyle, 

 • Motivasyonu,
 • Potansiyelleri,
 • Düşünce tarzı,
 • İletişim tarzı,
 • Liderlik tarzı ve
 • Rahat ve stres altındaki davranışları üzerinde çalışılır.

Ayrıca öğrencinin sınav dönemini daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için ihtiyacı olacak konulara dikkat çekilir.

 • Gelişim önerileri sunar.
 • Güçlü yönlerini belirler.
 • Güçlendirilmesi gereken yönlerine dikkat çeker.
 • Risklerini belirtir.
 • Öğrencinin içindeki gizli potansiyelin ve kişinin güçlü yanlarının analizi için güzel bir raporlama yaparak değerlendirme fırsatı sunar.

Süre: 40 dakika online görüşme

Süreç: Meslek envanterini öğrenci online olarak dolduracaktır. Envanter öğrenciye elektronik ortamda gönderilecek, sonrasında öğrenci ile online olarak rapor hakkında görüşme yapılacaktır. Görüşme süresi 40 dakikadır. Program bitiminden itibaren 1 ay içerisinde öğrencinin online görüşmeyi tamamlaması gerekmektedir.

İzomoti Meslek Envanteri Nedir?

İzotomi® kişinin mizacı, güçlü yönleri ve becerileri üzerinden farkındalığın sağlandığı bir kariyer belirleme envanteridir. Gencin potansiyelini, liderlik tarzını, düşünce tarzını, iletişim tarzını, motivasyonunun ardındaki özellikleri belirler. Ayrıca öğrenci için gelişim önerileri sunar, eğitim hayatı ve arkadaşlıkları, öğrenme tarzı ve öğrenme ortamları hakkında bilgi verir, öğrencinin mesleki eğilimlerini belirler.

 

İzotomi meslek envanteri ve online kariyer rehberliği görüşmesi bedeli: 300 TL KDV DahilEğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Gruplandırma

AdetFiyat
1 Adet Program1000 TL
5 Adet Program4000 TL
2 Adet Program2000 TL
3 Adet Program3000 TL
3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

3 oturum | 6 Saat
Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
1000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.