Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

BOUN 101 Kış Okulu

Detaylı Bilgi İçin;
Telefon : 0212 359 73 62
tanitim@boun.edu.tr
buyem.boun.edu.tr

ONLINE BOUN 101 KIŞ OKULU 1-5 ŞUBAT 2021

 Amaç

Krizler ve fırsatlar eşliğinde sürekli bir dönüşüm halinde olan dünyamızda, değişimi doğru ve akılcı yöneterek kendilerini ve dünyayı yeniden inşa edecek olan bireyleri, farklı disiplinlerden derslerle destekleyip, onları güncel müfredatı ve zengin ders içeriğiyle geleceğe hazırlayacak olan bir çevrimiçi atölyede buluşturmak.

 

Atölye Programı: 8 ders

Süre: Toplam 30 Saat

 

FİZİK, BİYOLOJİ, TIP VE YAPAY ÖĞRENME

Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Fizik, biyoloji, tıp ve yapay öğrenme. Nasıl birleştiler, beraberce nereye gidiyorlar? Bakteriler nasıl yüzer? Kuşlar yönlerini nasıl bulur? Fotosentezin kuantum fiziğiyle ne ilgisi var? Kanser hücreleri fizik yasalarına uyar mı? Manyetik resonans görüntüleme nasıl çalışır? Kuantum yapay öğrenme nedir? Klasik mekanikten kuantum mekaniğine fiziğin biyoloji, tıp ve bilgisayar bilimlerindeki 10 heyecan verici uygulaması.

 

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

KURMACANIN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEK

Doç. Dr. Zeynep Uysal

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Geçmişi antik dönemlere uzanan hikaye anlatıcılığı bugün hayatımızın birçok alanında bize yol gösteriyor. Reklamcılıktan müşteri ilişkilerine, sinemadan edebiyata hikayenin, daha geniş anlamıyla kurmacanın gücünden yararlanıyoruz. Bunun için kurmacanın temel unsurlarını bilmemiz gerekiyor. Öyküler, romanlar, filmler, kurmaca yapıtlar nasıl yaratılır? Mitolojiden popüler filmlere uzanan temel hikayeler nasıl kullanılır? Dramatik gerilimden gerçekçi karakter oluşturmaya uzanan temel hikaye etme biçimlerini bilmek hayatımızı nasıl değiştirir? Dünyayı resmetmek mi yoksa bilincin sırlarına erişmek mi istiyoruz? Bu ve benzeri sorulardan hareketle duyulardan düşüncelere geçmenin gücünü hissederek okumak, yazmak ve anlatmak için kurmacanın şifrelerini çözüyoruz.

 

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

 Atıl Samancıoğlu

Dijital çağ ile birlikte artık programlama öğrenmek her meslek grubu için faydalı bir hale geldi. Analitik düşünme becerisini geliştirmek, teknoloji üretmek, günlük rutin işleri daha kolay hale getirmek ve daha bir çok konu için faydalı olabilecek bu yeteneği edinmek için en uygun yollardan biri de Python ile egzersiz yapmaktır. Python günümüzün en popüler dillerinden bir tanesidir. Veri bilimi, makine öğrenmesi, siber güvenlik, yapay zeka, web geliştirme, masaüstü geliştirme ve daha bir çok farklı konuda oldukça yayın kullanılan Python aynı zamanda öğrenmesinin kolay olması ve çok hızlı sonuçlar alınabilmesi sayesinde dünyada yazılımcıların göz bebeği haline gelmiştir. Tüm bunlar ele alınarak giriş seviyesinde tasarlanan “Python ile Programlamaya Giriş” eğitimi ile aşağıdaki hedeflere ulaşabilirsiniz:

 

 • Bilgisayarların nasıl çalıştığını kavramak
 • Değişken, döngü, koleksiyon vb. temel programlama kavramlarına aşina olmak
 • İlk kodları yazıp çalıştırabilecek konuma gelmek

 

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER: AFET YÖNETİM ALGORİTMASI

Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. Serdar Soyöz, Doç. Dr. Serdar Selamet

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri

 • Afet Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Şehirler

 

 • Deprem Mühendisliği ve Yapı Sağlığı İzlemesi

Ülkemizi özellikle de İstanbul’u tehdit eden en önemli doğal afet depremlerdir. Ortalamada her 10 senede bir 7 büyüklüğünde deprem oluşturan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda bulunan İstanbul’da da; hem nüfus yoğunluğu hem de ekonominin merkezinde olması sebebiyle deprem kaynaklı can ve maddi kayıpların yüksek olacağı öngörülmektedir. Özellikle yüksek binalar, asma köprüler, tarihi yapılar ve endüstriyel yapılar gibi kritik öneme sahip birçok yapının bulunduğu İstanbul gibi şehirlerde yapıların deprem sırasındaki öngörülen performansı ve sonrasındaki durumunun belirlenmesi önemlidir. Teknolojide kaydedilen hızlı gelişmeler sayesinde yapıların mevcut durumu, yapılara yerleştirilen sensör verilerinin analizi sayesinde uzaktan, hızlı ve otomatik şekilde yapılabilmektedir. Depremselliğin yüksek olduğu Kaliforniya ve Japonya gibi bölgelerde uzun süredir kullanılan yapı sağlığı izlemesi ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Deprem Mühendisliği ve Yapı Sağlığı İzlemesi üzerine olacak bu giriş dersinde şu ana başlıklar açıklanacaktır.

 • Dünyada ve Türkiye’de Depremsellik
 • Deprem Mühendisliğinin Temelleri
 • Yapı Sağlığı İzlemesinin Temelleri
 • Yapı Sağlığı İzlemesi Örnekleri (Yüksek Bina, Tarihi Yapı, Asma Köprü, Rüzgar Türbini)
 • Yangın Mühendisliği ve Yangına Dayanıklı Yapılar

 

Yangın, yapılar üzerinde deprem kadar ciddi etkisi olan doğal bir afettir. Kontrolsüz bina yangınları nadir görülmekle beraber sonuçları çok ciddi maddi hasarlara ve can kayıplarına sebep olmaktadır. Yangının sebep olduğu yüksek sıcaklıklarda yapıların mekanik davranışları geleneksel yapı statiği hesaplarından çok farklıdır ve yapılar tasarlanırken sıcaklık etkileri de hesaba katılmalıdır. Yangın mühendisliği, özellikle son 20 yılda Avrupa ve Amerika’da hızlı gelişim gösteren yangın bilimi, ısı transferi, malzeme bilimi ve inşaat mühendisliğini birleştiren bir araştırma dalıdır. Amerika’daki ikiz kulelerin 2001 yılında çökmesiyle oldukça önem kazanmıştır. Yangın mühendisliğini amacı yapıların yangın esnasında termo-mekanik davranışlarını anlayabilmek ve ön tasarım ile olası bir yangının yapı üzerinde yıkıcı etkilerini azaltmaktır. Yangın mühendisliğine giriş olarak planlanan bu derste aşağıdaki başlıklar olacaktır:

 

 • Yangının gelişme ve sönme evreleri ve yangın yayılım süreci ve kontrol yöntemleri
 • İkinci bölümde yangın ve duman oluşumu
 • Isı transferi ve yapı elemanlarında enkesit sıcaklık dağılımı
 • Termo-mekanik davranış ve yapısal yangın analizi

 

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

VERİ BİLİMİNE GİRİŞ

Doç. Dr. Serkan Özel

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Öğretim Üyesi

Veri, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Veriyi kullanmak, anlamak ve işlemek hem önemli bir hayat becerisi hem de birçok kariyer yolculuğu için temel gereksinim oldu. Nereye bakarsak veri görür hale geldik. Özellikle bugünlerde, hayatımıza giren COVID-19 salgını ile birlikte her gün verileri takip eder olduk ve bu verileri anlamlandırarak kararlar almaya çalışmaktayız. O kadar hızlı veri üretiyoruz ki insanlık tarihi boyunca üretilen verilerin %90’ı son birkaç sene içerisinde üretilmiştir. Bu kadar çok verinin olduğu dünyada karar vermek eskisine göre çok daha karmaşık bir hal almıştır. Bu verilerden anlamlı bilgi üretmek ise yeni beceriler gerektirmektedir. Hangi alanda çalışırsanız çalışın verilerle uğraşmak durumunda kalacaksınız. Dolayısıyla, sizleri bu yeni dünyaya ayak uyduracak şekilde yetiştirmek için veri bilimini daha erken yaşlarda tanıtma gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Veri okuryazarı bireyler yetiştirmek öğretim programları kapsamında yer alması gereken hedefler arasında olmalıdır. Veri bilimi, aynı zamanda matematiğe de yeni bir bakış açısı sunacak niteliktedir. Bu gereksinimler doğrultusunda Veri Bilimine Giriş dersi sizler için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmanız beklenmektedir.

 • İstatistik ve veri bilimi arasındaki farkı anlayacaksınız;
 • Görselleştirilmiş verileri anlamlandıracaksınız;
 • Verilerin nasıl keşfedebileceğinizi öğreneceksiniz;
 • Verilerden örüntüleri nasıl çıkartabileceğinizi öğreneceksiniz;
 • CODAP ile veri analizini keşfedeceksiniz.

 

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

DAVRANIŞLARIN TEMELLERİ: GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ VE EPİGENETİK

 

Dr. Öğretim Üyesi Elif Aysimi Duman

 Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 Davranışlarımızı ve sağlığımızı, sahip olduğumuz genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi belirler. Bu derste, davranışlarımızdaki bireysel farklılıkların altında yatan bu gen-çevre etkileşimleri  hakkındaki bilimsel araştırmalardan örnekler  verilip, bu etkileşimlerin nasıl vücudumuzun işleyişini, fiziksel  ve ruhsal sağlığımızı etkilediği tartışılacaktır. Aynı zamanda, bu gen-çevre etkileşimlerini  mümkün kılan epigenetik mekanizmaların öneminden ve bu mekanizmaların davranışa etkilerinin incelendiği davranışsal epigenetik alanındaki araştırma bulgularından bahsedilecektir. Ders boyunca psikoloji, genetik, sinirbilim, endokrinoloji gibi farklı disiplinlerarası projelerden örnekler verilip, davranışlarımızın anlaşılmasıyla ilgili araştırmalar için bu ortaklıkların önemi üzerinde durulacaktır

 

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ OLARAK ETKİ YARATMAK

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi

Bir sorunla karşılaştığımızda iki seçeneğimiz var. Birincisi durumdan yakınmak ve üst makamın bu sorunu çözmesini beklemek. İkincisi ise tüm imkansızlıklara rağmen harekete geçmek ve sorunu çözmek üzere sınırları genişletmek. Boğaziçi Üniversitesi Fireup Değişim Öncüleri programı öğrencilerinin deneyimlerini aktaracağı bu derste girişimcilik, yaratıcılık, ilham ve keşif sizi bekliyor

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Prof. Dr. Arzu Çelik

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi

Biyoteknoloji 21 asra damgasını vuran bilim dallarından biridir ve insan, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapı ve işleyişlerini anlatan moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin ortak çalışmalarını kapsar. Biyoteknoloji kısaca araştırmalarda elde edilen temel bilgileri kullanarak genetik mühendisliği yöntemleriyle insanların sağlık, ecza, gıda gibi temel sorunlarını çözmeye çalışmaktadır.

DNA yapısının çözülmezisyle başlayan bu alan son yıllarda DNA analizinde kullanılan yöntemlerin gelişmesi ve ucuzlaması sebebiyle çok hızlı ilerleme kaydedilmektedir. Örneğin, son yılların en önemli keşfi CRISPR teknolojisi de biyoteknolojinin her alanına girmeyi başarmıştır. Bu ders günlük hayatta karşılaştığınız biyoloji ile ilgili bilgileri daha iyi değerlendirebilmeniz ve kullanılan yöntemleri daha iyi anlamanız amacıyla tasarlanmıştır.

Bu dersi tamamladığınızda aşağıdaki soruları cevaplayabilecek duruma gelmiş olacaksınız:

 • Gen nedir ve nasıl okunur?
 • Tüm genom çalışmaları neden ve nasıl yapılır?
 • İnsan genomu sirke sineği genomundan neden farklıdır?
 • Düzenleyici DNA bölgeleri, zıplayan genler ve kodlamayan RNA'lar nedir?
 • Genomlar değişebilir mi?
 • Hastalıkların anlaşılmasına genomik çalışmaların katkısı nedir?
 • Gen terapisi bir seçenek midir?
 • Kök hücre tedavisi neler vaat etmektedir?
 • Sağlık alanındaki biyoteknolojik uygulamalar nelerdir, nasıl yapılır?

Süre: 6  saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

 

Eğitim Ders Fiyatı KDV dahil 600 TL’dir.

-5’li Ders Paketi: 2.500 TL

 

 • Önemli Not: BOUN101 Kış Okulu’nda toplam 8 ders açılmaktadır.
 • Öğrenciler isterlese tek ders seçebilirler, isterlerse beşli programı satın alabilirler.
 • Öğrenciler, aynı saatlerde verilen seçmeli derslerden yalnız birini seçebileceklerdir.

 

*Akademik olarak başarılı ve gereksinimi olan öğrencilere %20, %50 ya da %100 oranlarında burs sağlanacaktır. Burs başvuruları 25 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecektir.

 Akademik üstün başarınızı ve maddi yetersizlik durumunuzu belirten burs başvuru belgelerinizi taratıp tek bir pdf halinde birleştirerek elif.dilber@boun.edu.tr ve kesim@boun.edu.tr adreslerine

“AD-SOYAD-BOUN101 BURS BAŞVURUSU” mail konu başlığıyla en geç 25 Ocak 2021’e kadar göndermeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek belgeler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Belgeleri ayrı maillerde göndermemeniz, birleştirip tek pdf dosyası olarak göndermeniz, belge kaybı ve karışıklık yaşanmaması adına önemle rica olunur.

 

BOUN101 KIŞ OKULU PROGRAM TAKVİMİ

 
 

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

1.Şub.21

2.Şub.21

3.Şub.21

4.Şub.21

5.Şub.21

 

11:00- 13:00

Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü/ FİZİK, BİYOLOJİ, TIP VE YAPAY ÖĞRENME

Prof. Dr. Arzu ÇELIK/ BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Prof. Dr. Arzu ÇELIK/ BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü/ FİZİK, BİYOLOJİ, TIP VE YAPAY ÖĞRENME

Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü/ FİZİK, BİYOLOJİ, TIP VE YAPAY ÖĞRENME

 
 

14.00-16.00

Doç. Dr. Serkan Özel/ VERİ BİLİMİNE GİRİŞ

Prof. Dr. Emre Otay,  Prof. Dr. Serdar Soyöz,  Doç. Dr. Serdar Selamet / SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER: AFET YÖNETİM ALGORİTMASI

Doç. Dr. Serkan Özel/ VERİ BİLİMİNE GİRİŞ

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören/ DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ OLARAK ETKİ YARATMAK

Doç. Dr. Serkan Özel/ VERİ BİLİMİNE GİRİŞ

 

Dr. Öğretim Üyesi Elif Aysimi Duman/ DAVRANIŞLARIN TEMELLERİ: GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ VE EPİGENETİK

Doç. Dr. Zeynep Uysal/ KURMACANIN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEK

Dr. Öğretim Üyesi Elif Aysimi Duman/ DAVRANIŞLARIN TEMELLERİ: GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ VE EPİGENETİK

Atıl Samancıoğlu/ PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Dr. Öğretim Üyesi Elif Aysimi Duman/ DAVRANIŞLARIN TEMELLERİ: GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ VE EPİGENETİK

 

16.30-18.30

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören/ DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ OLARAK ETKİ YARATMAK

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören/ DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ OLARAK ETKİ YARATMAK

Prof. Dr. Emre Otay,  Prof. Dr. Serdar Soyöz,  Doç. Dr. Serdar Selamet / SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER: AFET YÖNETİM ALGORİTMASI

Prof. Dr. Arzu ÇELIK/ BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Prof. Dr. Emre Otay,  Prof. Dr. Serdar Soyöz, Doç. Dr. Serdar Selamet / SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER: AFET YÖNETİM ALGORİTMASI

 

Atıl Samancıoğlu/ PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Atıl Samancıoğlu/ PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Doç. Dr. Zeynep Uysal/ KURMACANIN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEK

Doç. Dr. Zeynep Uysal/ KURMACANIN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEK

 

 

 İZOMOTİ MESLEK ENVANTERİ + ONLİNE KARİYER REHBERLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Dr.Sevgi Kesim

Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Ofisi Koordinatörü & Eğitmen ve Öğrenci Koçu

 

Amaç: İzotomi envanteri ile öğrenciyle, 

 • Motivasyonu,
 • Potansiyelleri,
 • Düşünce tarzı,
 • İletişim tarzı,
 • Liderlik tarzı ve
 • Rahat ve stres altındaki davranışları

üzerinde çalışılır.

Ayrıca öğrencinin sınav dönemini daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için ihtiyacı olacak konulara dikkat çekilir.

 • Gelişim önerileri sunar.
 • Güçlü yönlerini belirler.
 • Güçlendirilmesi gereken yönlerine dikkat çeker.
 • Risklerini belirtir.
 • Öğrencinin içindeki gizli potansiyelin ve kişinin güçlü yanlarının analizi için güzel bir raporlama yaparak değerlendirme fırsatı sunar.

 

Süre: 40 dakika online görüşme

Süreç: Meslek  envanterini öğrenci online olarak dolduracaktır. Envanter öğrenciye elektronik ortamda gönderilecek, sonrasında öğrenci ile online olarak rapor hakkında görüşme yapılacaktır. Görüşme süresi 40 dakikadır. Program bitiminden itibaren 1 ay içerisinde öğrencinin online görüşmeyi tamamlaması gerekmektedir.

İzomoti Meslek Envanteri Nedir?

İzotomi® kişinin mizacı, güçlü yönleri ve becerileri üzerinden farkındalığın sağlandığı bir kariyer belirleme envanteridir. Gencin potansiyelini, liderlik tarzını, düşünce tarzını, iletişim tarzını, motivasyonunun ardındaki özellikleri belirler. Ayrıca öğrenci için gelişim önerileri sunar, eğitim hayatı ve arkadaşlıkları, öğrenme tarzı ve öğrenme ortamları hakkında bilgi verir, öğrencinin mesleki eğilimlerini belirler.

 

 

İzotomi meslek envanteri ve online kariyer rehberliği görüşmesi bedeli: 250 TL  KDV Dahil