Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Aşk Filmlerinden Türkiye'ye Bakmak

Eskiyle Yeninin Arasında Büyüme Hikayeleri

Kabuk değiştiren Türkiye'nin modernleşme sancıları, gündelik yaşamın değişimi ile aşk hikayelerinin kayıp bir geçmişi yankılaması...

 

Bireyleşme ve Temsil Krizi

Bireyleşme, geleneksel olandan kopuş ve aşk hikayesinin parçalanması. Aşk asla sadece değil artık...Kurgusal olanla gerçekliğin çarpışması.

 

Taşradan Kente, Kentten Taşraya

Taşradan kente göç edenlerin hikayelerinde aşkın bir imkan olarak belirmesi

 

Sınır Tanımayan Aşk

Yeşilçam melodramının yıkımı ve acımasız yeni dünya. Şehirlerin, ülkelerin,kültürlerin sınırlarını zoryayan aşk hikayeleri...

 

Sınıflararası İmkansız Aşk

Eski Yeşilçam filmlerinin "zengin kız fakir oğlan" saf aşkının gerçek sınıfsal çatışma ile yer değiştirmesi...

 

Aşk ve Şiddet

Aşktan beslenen şiddetin 1980 sonrası Türkiye'sindeki dinamikleri...

 

Kadınlık ve Cinsel Özgürleşme

Feminist hareketler, modernleşme,batılaşma ve cinsel özgürlüklerin genişlemesi sürecinde Türkiye'de kadınlar ve aşk...

 

Toplumsal Cinsiyet ve Özyıkım

Farklı cinsel kimlikler ve özyıkıma sürükleyen aşk.