Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Yeşil İş Zirvesi "Değişimin Yeni Paradigmaları" teması ile düzenlendi...

7-8 Nisan tarihinde “Değişimin Yeni Paradigmaları” teması ile düzenlenen Yeşil İş Zirvesi’nde, “Sürdürülebilirlik Dönüşümünde Risk ve Beklentileri Yönetmek” paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü BÜYEM ve UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut’un yürütüğü panelde, SDSN Avrupa Yunanistan Eş Başkanı Prof. Dr. Phoebe Koundouri ve Anette Galskjot konuşmacı olarak yer

alırken bir sonraki oturumda ise International Integrated Reporting CSO’su Jonathan Labrey ve Argüden Akademi Araştırma Direktörü Dr. Fatma Öğücü Şen konuşmacı olarak yer aldı.