Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Sürdürülebilir Marka Yönetimi Eğitimi

Her markanın itibarı yaptığı işin kalitesi ve müşteri memnuniyetine endekslidir. Bugünün dünyasındaki yeni dinamikler ve değişen tüketici taleplerinin çağın gereği olan kriterlerde karşılanması Sürdürülebilir Marka Yönetimi ile mümkündür.

Markaların, marka değerlerini ve tüm kavramları yeniden tanımlanmaları, benimsenmeleri gelişen ve değişen çağa ayak uydurabilmenin, kendi sektörlerinde varlıklarının devamını sağlamaları sonucunu doğuracaktır. Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin neden olduğu baskı, birçok pazarın rekabet koşullarını da değiştirmiştir. Markaların tüketiciler tarafından tercih edilmeleri, toplum için değer yaratan ve bir 'amaç' benimseyen marka olmaları ancak koşulları stratejik olarak değerlendirebilmeleri ve yeni tanımlamaları benimsemeleri ile mümkün olmaktadır.