Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı başladı...

Boğaziçi Üniversitesi ve PWN İstanbul işbirliği ve UN SDSN Türkiye, Awen for Us uzmanlarının destekleriyle hazırlanan programın ilk modülü "Yeni Dünya Düzeni"nin ilk dersi Prof. Dr. Nesrin Okay ile Türkiye Ekonomisi ve Küresel Gelişmeler ve COVID-19’un İktisadi Etkileri üzerine gerçekleşti.

@buyem_bogaziciuniversity ve @unsdsnturkey Direktörü Dr. Tamer Atabarut’un “İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı” konulu sunumu ile gerçekleşen ikinci oturumumuzda sürdürülebilirlik bağlamında güncel birçok konu ele alındı.

Oturumda BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (UNSDSN) Başkanı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Jeffrey D. Sachs’ın “sağlık ve refah” konulu konuşmasının yanı sıra, aynı Merkezden Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman ve UNSDSN Turkey Koordinatörü Bahar Özay (PhdC)’ın konuk konuşmacı olarak katkı sunduğu eğitimde, dünyada ve Türkiye’de sağlık krizleri ve sağlıklı bir toplum için sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Oturumda krizlerin çözümü olarak küresel iş birliği, kapsayıcı ve yeşil dönüşüm işaret edildi.

Çoklu çevresel, ekonomik ve toplumsal sorunlara; eşitsizliklere, krizlere, biyo-çeşitliliğin azalmasına yerelden sürdürülebilir çözümler bulacağız. Yerelden küresele bu krizlerin aşılmasında kimseyi geride bırakmadan, dayanışma ruhu içinde çalışarak bugüne ve geleceğe yön verecek güçlü kadın liderlere çok ihtiyacımız var.