Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Profesyonel Gelişim Seminerleri -Yeni Dönemde Liderlik

BÜYEM olarak Profesyonel Gelişim Seminerleriyle ülkemizde ve dünyada yıllardır verilen eğitimlere yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Eğitimlerimizde, değişmenin bir düşünce değil eylem olduğunu ve değişimin belli bir süreç içinde meydana geldiğinin bilincine bilgiyle varıyoruz. Bireyin asıl meselesinin kendisiyle iletişim kurması, değişime kapılarını açması ve değişime uyum sağlaması bilgiyle olacaktır. Gelişimin ve değişimin önündeki asıl engelin bireyin kendisinden başkası olmadığını bilmesi bireyin kendisiyle ilgili eyleme geçmesi anlamına gelmektedir.

Eğitimlerimiz, bireyler hayat akışında kişisel becerilerini geliştirme, yeni dünya düzenine hızlı adapte olma, motivasyonu artırma ve performansın en yüksek seviyeye taşıma fırsatı sunacaktır. Birey önce “kendi hayatının lider rolünü” üstlenmelidir ki kendine yeterek kendi yol haritasını çizebilsin… Unutmayalım, öğrenilen her bilgi eyleme geçtiğinde “güç”tür ve anlam kazanır.