Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Organizasyonel Değişim ve Risklerin Yönetimi

İnsanlığın yeryüzü serüveninde değişmeyen şey değişimin kendisi olmuştur. Ve insanın oluşturduğu her sistem mutlaka bir evrim geçirmiş ve bunlar da tarihsel serüvende “çağ” olarak nitelendirilmiştir. Günümüzde bu değişim ve dönüşümün yeni adı ve trendi “Dijital Dönüşüm Çağı” olmuştur.

Dijital Dönüşüm Çağı’nda; Mobilite, veri paylaşımı, işbirliği kültürü ve yeniliklerin gerektirdiği Dijital Dönüşüm Çağı’nın gereği olan becerilere ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Çünkü her gelişen sistem beraberinde kendi mekanizmalarını geliştirecek ve kendi ihtiyaçlarını getirecektir. Bu süreç ise sürekli öğrenme kültürünü olmazsa olmaz kılacaktır.

Bu çağa ayak uydurması gereken en önemli kitlelerden biri işletmelerdir. İşletmelerin insan gücünün ve organizasyon gücünün çağa ayak uydurmaması işletmenin her alanda geride kalmasına sebep olacaktır. Zira bilgi akışı ve hızlı hareket kabiliyeti çağın gereği olduğundan işletmelerin hizmet verdiği birey ya da kurumlardan birkaç adım önde olması gerekmektedir. İşletmelerin yeni teknolojileri etkili ve verimli biçimde kullanabilecek bilgi ve beceri düzeyinde olması gerçeği çağın kaçınılmazıdır.

Bu çağda bireyin teknolojik okur yazar olması, bir gerekliliktir. Çağın getirisi olan sistemlere bireyin başka türlü entegre olması mümkün değildir. İşletmelerin de geleceğin teknolojileri ile uyumlu bilgi ve becerilerle donatılmış “insan iş gücüne” sahip olan kadroları olması gerekmektedir. Bu yeni “insan iş gücü profilini” yönetecek ve elde tutacak “Yetenek Mıknatısı Organizasyon” özellikleri taşıyan İşletmeler çağın tüm avantajlarından yaralanacaklardır.

İşletmelerdeki Teknoloji ve İnsan Uyumunun sağlanmasında, Dijital Dönüşüm Çağı’nın gereği olan bilgiye ve teknolojiye hâkim olmak hem bireyler hem de kurumlar açısından esastır. Unutulmamalıdır ki; insan tarihinde tüm değişim ve gelişimlere ayak uyduranlar varlıklarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmişlerdir.