Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Odaş Enerji Lider Gelişim Program Lansmanı düzenlendi...

Hem iş dünyasındaki teknolojilerin ve dolayısıyla iş yapış biçimlerinin değişmesi hem de yeni jenerasyonların iş hayatına katılması ile bildiklerimizi, uyguladıklarımızı sorgulayıp, gerekirse unutup yeniden öğrenmemiz gereken bir noktaya geldik. Bu program aracılığıyla katılımcılar hem yeni yaklaşımları ve trendleri öğrenerek yeni bakış açıları edinecek hem de öğrendiklerini tüm kuruma aktarabilecekler ve sürekli öğrenmeyi bir kültür haline getirebileceklerdir.

72 saat sürecek program Temmuz ve Aralık aylarında gerçekleşecek olup program sonunda başarı sağlayan katılımcılar Yeterlilik Belgesi alacaklar.