Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Kuşakları Düşünmek Sosyal ve İş Hayatına Bakışımızı Nasıl Değiştirir?

Kuşak olgusunu tarihsel gelişimi içinde inceleyecek, günümüzde sosyal ve iktisadi hayatta neden önemli olduğu üzerine odaklanacak, farklı kuşakların özelliklerini tartışarak kuşaklar arası ilişkilerin doğasını tartışmaya açmayı hedefleyen programımız 17 Haziran tarihinde başlıyor.