Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İş ve Meslek Danışmanları için Dijital Platformların Önemi Semineri

 

Boğaziçi Üniversitesi, FREREF koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; üniversitemizin yanı sıra Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Hırvatistan gibi ülkelerden kurumların da ortak olduğu; eğitimde ve iş hayatında olmayan gençleri, eğitime veya iş hayatına kazandırmayı amaçlayan NetMe-In Projesi Avrupa Birliği Erasmus + Programları kapsamında fonlanmaya hak kazanmıştır. 

Proje kapsamında, 25 Temmuz 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversite'sinde “İş ve Meslek Danışmanları için Dijital Platformların Önemi” konulu bir seminer düzenlenecektir. Bu seminer; Projenin amacı ve kapsamı, Dijital Kimlik ve Sosyal Ağların İstihdamda Önemi, Proje çıktıları ve Kariyer Planlama gibi konuları kapsayacaktır.