Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İnsan Kaynakları

Her değişim ve gelişim çağı kendi getirisi olan bazı ihtiyaçları ve meslekleri de beraberinde getirir. Özellikle günümüzde hızla ilerleyen teknoloji bazı meslekler açısından talihsiz bir durum gibi görülebilir. Büyük bir hızla kendi ihtiyaçlarına karşılık verebilecek meslek gurupları meydana geldiğinde buna aynı hızda cevap vermek gerekir.

Yeni yeteneklere ihtiyaç duyan meslek guruplarından olan İnsan Kaynakları da bunların başında gelmektedir. Kurumlarsa kendisine çağın gereği gibi hizmet üretebilecek yeteneklere mutlak surette ihtiyaç duyacaklarından, insan ve onun ürettikleri her zaman en değerli kaynak olacaktır. 

Farklı sektörlerden oluşan katılımcıların tecrübelerinin paylaşıldığı İnsan Kaynakları Programı güncel teorik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmaları ve uygulanabilir bir İnsan Kaynakları Projesi yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.