Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İnşaat Proje Yönetimi

İnşaat sektörü en hızlı gelişim ve değişim geçiren alanlardan biridir. İnşaat projelerinin başarılı yönetilmesi proje yöneticisinin yönetim bilgi ve kabiliyete endekslidir. Bilgi ve beceriyi bir araya getiren bir yöneticinin uluslararası kabul görmüş proje yönetim bilgi alanlarına ve bunların uygulamalarına hâkim olması başarıyı beraberinde getirecektir.

İnşaat Proje Yönetimi programımızın amacı altyapı, üst yapı, endüstriyel tesisler ve ağır mühendislik projeleri gibi farklı inşaat projelerinin yönetiminde görev alan inşaat mühendisleri, makina mühendisleri, elektrik mühendisleri, kimya mühendisleri ve diğer mühendisler ile mimarlara inşaat proje yönetimi temel bilgi alanları ve bunların güncel uygulamaları hakkında gerekli bilgileri aktarmaktır.