Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Etkili Çevrimiçi Fen Eğitimi

Tüm dünyada etkisi görülen Covıd-19 Pandemi sürecinde Mart 2020 itibariyle zorunlu olarak başlayan acil uzaktan eğitim-öğretim programı çoğu öğretmenin ilk kez deneyimlediği bir süreç olmuştur. Pek çok öğretmen teknik alt yapı ile ilgili olarak sorun yaşanmasa da öğrenme ortamının etkili hale getirilmesi anlamında desteklenmeye ihtiyaç duymuştur. Yüz yüze eğitime göre birçok farklılığı olan uzaktan eğitim-öğretim sürecinde desteklenme ihtiyacı hisseden öğretmenlerin başında da fen bilimleri öğretmenlerinin geldiği söylenebilir. Çünkü yüz yüze öğretimde sınıf ortamında veya laboratuvarda yapmaya alışkın oldukları öğretimi On-line olarak yürütmelerinin zorlayıcı olduğu görülmüştür.

Bu süreç On-line eğitim uygulamalarına duyulan ihtiyacın artacağını ortaya koymaktadır. Bu uygulama önceleri zorunlu olarak kullanılmış olsa da pandemi sonrası içinde gerekli olduğu görülmüştür. Çünkü bu sisten dünyada değişen ve gelişen teknolojinin getirisi ve kaçınılmazı olarak görülmektedir.

Etkili Çevrimiçi Fen Eğitimi, özellikle fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitim becerilerini geliştirerek, etkili olarak On-line derslerini yürütebilecek hale gelmeleri noktasında önem taşımaktadır. Eğitimin amacı eğitimcilerin etkili On-line fen dersi tasarlamaları ve yürütmeleri konusunda eğitimcilere destek sağlamaktır.