Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Erasmus + Comorelp Projesi hayatboyu öğrenme çalıştayı düzenlendi...

Erasmus+ projelerimizden biri olan COMORELP Projemiz kapsamında 6 Haziran’da “Hayatboyu Öğrenme Politikaları” Çalıştayı organize ederek, Türkiye’deki hayatboyu öğrenme faaliyetlerini ve politikalarını konuştuk. Hayatboyu öğrenme faaliyetlerini geliştirmek üzere, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi önderliğinde, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Beşiktaş ve Sarıyer Belediyesi, Enstitü İstanbul İSMEK, akademisyenler, çeşitli dernek ve STK temsilcileri online platformda buluştu. Çalıştayda süregelen faaliyetler değerlendirilerek daha kapsayıcı, sürdürülebilir, yenilikçi ve kaliteli hayatboyu öğrenme faaliyetleri için yapılması gerekenler vurgulandı. Çalıştayımıza katılarak destek veren ve bu çalıştayı verimli kılan tüm katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

Sonrasında, projemizin 13-14 Haziran’da Polonya’nın Krakow kentinde gerçekleşen toplantısına katılarak, ülkemizi ve üniversitemizi temsilen 2 sunum gerçekleştirdik. Birçok farklı kurumdan temsilcilerin ve akademisyenlerin yer aldığı bu Avrupa toplantısında, Türkiye’de yürüttüğümüz proje faaliyetlerini ve Türkiye hayatboyu öğrenme faaliyetlerinin değerlendirmesine ve geliştirilmesine yönelik önerilerimizi sunduk.