Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Diyalog Günü’nde “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” Konuşuldu.

Türkiye İMSAD, ÇEDBİK ortaklığında, AB Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli AB projesi kapsamında; inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan STK’lar, ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri Diyalog Günü’nde bir araya geldi.

Sürdürülebilirlik ve İklim Gündemi

Farklı illerde önce fiziksel sonra da çevrimiçi olarak düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı eğitimlerde, kaynakların önemi vurgulanarak kurumların topluma yalnızca ekonomik fayda sağlama konusunda değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan da sorumlulukları olduğuna dikkat çekildi. Sürdürülebilirlik ve iklim gündeminin; inşaat, çevre, mimarlık, enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına etkileri de bu toplantılarda değerlendirildi. Farklı sektör ve meslek temsilcilerinin katıldığı “Savunuculuk” başlıklı eğitimlerde ise bölgesel ve sektörel sorunlar, sektörler arası diyalog oluşturulmasıyla ilgili görüşler paylaşıldı. SKA’lar, inşaat alt sektörleri açısından değerlendirilerek neler yapılabileceği, bu hedeflere ulaşmada yaşanan zorluklar ele alındı.

“Her Yıl Endeks ve Raporlar Yayınlıyoruz”

BÜYEM ve UN-SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut, “Karbonsuzlaşma yolunda atılacak adımlarda, üniversitelere, kamu kurumlarına ve Ar-Ge yapan şirketlere büyük sorumluluk düşüyor. Bu yüzden bizler de üniversitelerin rolü olarak benimsediğimiz araştırma ve eğitim bağlamında çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl endeks ve raporlar yayınlıyoruz. Bu raporlardan biri de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu” dedi ve yaptığı sunumda adı geçen rapora yer verdi.