Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Çocuklar için Felsefe Eğitimi

Felsefe eğitiminin hep büyükler için olduğu düşünülür. Oysa insan düşünce yeteneğini henüz çocukken geliştirmeye başlar. Çocukların, düşünme kapasitelerini geliştirmek onların merak etme ve soru sorma yeteneklerini tetikleyerek mümkün olacaktır. İşte felsefe tam da burada kilit rol oynar.

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemi öğretmenler ve okul yöneticilerinin çocuklara bu konuda nasıl yön gösterici olabileceklerine odaklanıyor. Eğitime okul-öncesinden liseye kadar tüm okullardan ve her branştan öğretmenin katılabileceği program, 18 saatlik online derslerden ve uygulama çalışmalarından oluşuyor.